Winter semester 2012/2013

Szczęście to nie przypadek. Kształtowanie umiejętności zawodowych

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Monika Bąk

Zajęcia, na których przedstawiciele biznesu regionu pomorskiego podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Każde spotkanie poprowadzone będzie przez inną osobę. O tym, jak kształtować umiejętności zawodowe, szczególnie tzw. umiejętności miękkie, powiedzą m.in.: prezesi zarządów i dyrektorzy kilku firm w regionie, doradca społeczny Ministra Administracji i Cyfryzacji, właściciel biura podróży, specjalista z zakresu treningu umiejętności psychospołecznych i wiele innych interesujących osób, które chcą i potrafią podzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem.

W wyniku udziału w tych zajęciach Studenci otrzymają certyfikat odbycia praktycznego kursu kształtowania umiejętności zawodowych.

Zajęcia odbywają się w czwartek 9.45 – 11.15.

Na pierwsze spotkanie w dniu 4 października 2012 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko zapisanych na zajęcia!

Projektowanie w logistyce

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Cezary Mańkowski
 
Uczestnicy tego kursu mają możliwość uzyskania dwóch unikalnych umiejętności. Pierwszej, wyrażającej się w doskonałej znajomości struktury projektowanych procesów lub systemów logistycznych i drugiej umiejętności, polegającej na opanowaniu światowego standardu projektowania (EPC). Nieocenioną pomocą w  uzyskaniu powyższych umiejętności będzie udział w zajęciach dwóch praktyków gospodarczych w osobie partnera i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej jednego z największych przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych w naszym regionie, który zaprezentuje łańcuch logistyczny importu mrożonych produktów rybnych do Polski oraz w osobie doświadczonego projektanta systemów magazynowych międzynarodowego przedsiębiorstwa, który przedstawi proces projektowania magazynu na wybranym przykładzie.

Zajęcia odbywają się w środę  09.45 – 13.00 i przeznaczone są dla 2 roku studiów II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność ekonomika transportu i logistyka, profil KL

International Marketing

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Radosław Koszewski, dr Marek Reysowski, dr Marcin Skurczyński

W ramach programu łączenia wiedzy teoretycznej i praktyki Wydział Ekonomiczny uruchomił w roku akademickim 2012/2013 wykład International Marketing w nowej formie. Głównym celem prowadzonych zajęć jest aktywne uczestnictwo studentów w przygotowaniu strategii wejścia wybranych firm na nowe rynki.

W bieżącym roku akademickim chęć współpracy ze studentami Wydziału wyraziły takie firmy jak: Wilbo, DCT Gdansk, LPP, Speednet, Aiton Caldwell, Fido Intelligence.  

Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim i uczestniczyć w nich będą studenci zagraniczni. Będzie to zatem doskonałe forum wymiany wzajemnych doświadczeń.

Zajęcia odbywają się we wtorek 17.00 – 18.30

Organizacja intermodalnych łańcuchów dostaw - problemy i praktyka w Regionie Morza Bałtyckiego

 Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Ernest Czermański

Jak działa intermodal? Jak w rzeczywistości funkcjonuje rynek spedycyjny? Jak realnie kształtuje się proces organizacji łańcucha dostaw? Jakie są realia transportowe w Regionie Morza Bałtyckiego? Jakie mogą być problemy i jak je zwalczać w sektorze TSL?

Na te i inne pytania będą starać się odpowiedzieć prowadzący oraz przedstawiciele szeroko rozumianego sektora TSL. Będą to - partner i wiceprzewodniczący rady nadzorczej
jednego z największych przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych w naszym regionie z ponad 40-letnim  doświadczeniem oraz dyrektor ds. rozwoju i marketingu jednego z największych prywatnych przewoźników kolejowych i zarazem operatorów intermodalnych w Polsce.
Formuła przedmiotu nie przewiduje formy wykładowej, a prezentację stanu obecnego i analizę rynku na podstawie licznych case studies ukazujących rzeczywistość branży.

Zajęcia odbywają się w poniedziałek 15.15 – 16.45

Symulacja biznesowa Industry Masters

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Karol Kreft

Zajęcia wykorzystujące innowacyjną platformę  gier biznesowych  on-line Industry Masters.

Industry Masters to obecnie najnowocześniejsze na świecie narzędzie do zarządzania wirtualną firmą. Współpraca z firmą e-GCS, dystrybutorem gry w Polsce umożliwi Studentom Wydziału Ekonomicznego udział w zajęciach, podczas których nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce Studenci poznają, na czym polega zarządzanie przedsiębiorstwem. Narzędzie to jest od kilku lat stosowane we wspieraniu dydaktyki w uczelniach zachodnich, teraz będą mieć możliwość zapoznania się z nim Studenci WE.

Symulacje biznesu on-line wychodzą naprzeciw potrzebom związanym ze zwiększaniem umiejętności zawodowych absolwentów kierunków ekonomicznych, w krótkim czasie uczą, dają doświadczenie, rozwijają kompetencje  oraz  pozwalają na popełnianie nieskończonej ilości błędów w wirtualnym przedsiębiorstwie i na ich podstawie wyciągania wniosków, co w realnej firmie byłoby bardzo kosztowne. Uczenie się odbywa się poprzez metodę EDUTAINMENT (ang. EDUcation, nauka i enter-TAINMENT, rozrywka), która jest zarówno przyjazną, jak i efektywną.

Zajęcia odbywają się w poniedziałek  9.45 – 11.15

Tajniki praktycznej bankowości

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Magdalena Markiewicz, mgr Joanna Adamska-Mieruszewska

Przedmiot oparty na ścisłej współpracy z praktykami z ING Banku Śląskiego oraz Banku Zachodniego WBK.

Zasadniczym elementem zajęć będą wykłady z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja i omawianie studiów przypadków. Student uzyskuje podczas zajęć praktyczną wiedzę z zakresu bankowości, poznaje najważniejsze obszary funkcjonowania banków z perspektywy praktyki gospodarczej, w szczególności w obszarze oceny ratingowej i kredytowej, transakcji międzynarodowych, występującego ryzyka i oceny wskaźnikowej.

Dzięki zajęciom prowadzonym z udziałem praktyków z bankowości student nabywa zdolności i kompetencje potrzebne pracownikowi banku, poznaje świat menedżera w banku, jego codzienną pracę i sposób podejmowania decyzji, jak również cechy i kompetencje idealnego pracownika banku.

W wyniku realizacji tego przedmiotu student przygotowuje się do przyszłej pracy w bankowości, ma świadomość jej zalet i wad, jak również odpowiedzialności z nią związanej, a także zwiększa swoja wiedzę jako potencjalnego klienta instytucji bankowych.

Zajęcia odbywają się w poniedziałek  9.45 – 11.15