Summer semester 2012/2013

Bankowość korporacyjna (udział praktyków bankowości)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Iwona Sobol

Przedmiot oparty na ścisłej współpracy z praktykami z Raiffeisen Bank oraz ING Banku Śląskiego

Zasadniczym elementem zajęć będą wykłady z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja i omawianie studiów przypadków. Student pozna obszar bankowości, który kompleksowo zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych. Zdobędzie wiedzę z trzech podstawowych obszarów działalności banku, takich jak finansowanie, zarządzanie płynnością (cash management) i transakcje międzynarodowe.

Dzięki zajęciom prowadzonym z udziałem praktyków z bankowości, Student będzie potrafił wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu bankowości korporacyjnej w praktyce. W ramach finansowania student będzie potrafił przeprowadzić podstawową analizę kredytową przedsiębiorstwa, zrozumie sposób oceny ratingowej, ustrukturyzuje transakcję i dobierze odpowiednią formę zabezpieczenia  Poznanie cash management umożliwi przygotowywanie złożonych rozwiązań płatniczych oraz ukaże jak bank działa od wewnątrz. W obszarze transakcji międzynarodowych student uzyska wiedzę z zakresu zabezpieczenia ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej.

W wyniku realizacji tego przedmiotu student przygotowuje się do przyszłej pracy w dziale korporacyjnym banku. 

Zajęcia odbywają się w środę (I tydzień) 15.15 – 16.45

Bezpieczeństwo energetyczne Polski ( kontekst krajowy i międzynarodowy)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Henryk Woźniak

Wpływ na relacji międzynarodowych ugrupowań ekonomicznych; czynniki pobudzające rozwój rynku energetycznego; charakter i dynamika zmian na krajowym i międzynarodowym rynku energetycznym.

Przedmiot prowadzony we współpracy z przedsiębiorstwem Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Zajęcia odbywają się w poniedziałek 15.15 – 16.45

Business performance in a competitive environment

Lecturer conducted the course: dr Ewa Ignaciuk

Classes with on-line Industry Masters platform

Business goals; Product policy and innovation; Pricing policy in the modern enterprise; Advertising and sales promotion; Cost - benefit analysis of economic activity

http://www.industrymasters.com/

Course conducted on Wednesday (2nd week) 17.00 – 18.30

Symulacja biznesowa Industry Masters

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Karol Kreft

Zajęcia wykorzystujące innowacyjną platformę  gier biznesowych  on-line Industry Masters.

Industry Masters to obecnie najnowocześniejsze na świecie narzędzie do zarządzania wirtualną firmą. Współpraca z firmą e-GCS, dystrybutorem gry w Polsce umożliwi Studentom Wydziału Ekonomicznego udział w zajęciach, podczas których nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce Studenci poznają, na czym polega zarządzanie przedsiębiorstwem. Narzędzie to jest od kilku lat stosowane we wspieraniu dydaktyki w uczelniach zachodnich, teraz będą mieć możliwość zapoznania się z nim Studenci WE.

Symulacje biznesu on-line wychodzą naprzeciw potrzebom związanym ze zwiększaniem umiejętności zawodowych absolwentów kierunków ekonomicznych, w krótkim czasie uczą, dają doświadczenie, rozwijają kompetencje  oraz  pozwalają na popełnianie nieskończonej ilości błędów w wirtualnym przedsiębiorstwie i na ich podstawie wyciągania wniosków, co w realnej firmie byłoby bardzo kosztowne. Uczenie się odbywa się poprzez metodę EDUTAINMENT (ang. EDUcation, nauka i enter-TAINMENT, rozrywka), która jest zarówno przyjazną, jak i efektywną.

Zajęcia odbywają się w poniedziałek 17.00 – 18.30