Summer semester 2016/2017

Szczęście to nie przypadek. Kształtowanie umiejętności zawodowych

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Monika Bąk, prof. UG

Zajęcia, na których przedstawiciele biznesu regionu pomorskiego podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz tym, jak sami rozwijali swoją karierę zawodową. Tematyka zajęć dotyczy m.in.: networking, komunikacji w biznesie, budowy i zarządzania społecznością, przedsiębiorczego myślenia, pracy zespołowej, zarządzania zespołem, projektami, budowaniem marki osobistej, autoprezentacji, tworzeniem własnej firmy, a również finansami osobistymi.

Każde spotkanie poprowadzone będzie przez inną osobę. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez praktyków gospodarczych. O tym, jak kształtować umiejętności zawodowe, szczególnie tzw. umiejętności miękkie, powiedzą m.in.: prezesi zarządów, dyrektorzy i przedstawiciele kilku firm w regionie, specjaliści z zakresu treningu umiejętności psychospołecznych i wiele innych interesujących osób, które chcą i potrafią podzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem.

Przykładowe tematy:

 • Praca zespołowa
 • Rozwój osobisty
 • Zarządzanie finansami
 • Ty jako marka
 • Od pomysłu do biznesu
 • Zarządzanie i przewodzenie
 • Networking
 • Social media
 • Sztuka autoprezentacji


Zajęcia odbywają się w czwartki (I i II tydzień) od godz. 9:45 do godz. 11:15 sala C209
 

Analizy gospodarcze - konsulting w praktyce

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Marcin Skurczyński, dr Urszula Mrzygłód, mgr Joanna Adamska-Mieruszewska, mgr Magdalena Jażdżewska-Gutta

Studenci uczestniczący w zajęciach będą mieli możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami realizacji badań i analiz gospodarczych oraz specyfiką branży doradczej i badawczej. Przedstawione zostaną różne metody i techniki pozyskiwania, analizy i interpretacji danych, a także praktyczne wskazówki dotyczące prezentacji raportów i opracowań. W zajęciach wezmą udział praktycy z firm doradczych.

Dzięki zajęciom student nabywa umiejętności sprawnego poszukiwania i selekcji informacji oraz analitycznego myślenia, przydatne w pracy zawodowej, a także poznaje cechy i kompetencje pracownika branży doradczej. Przekazane informacje oraz wskazówki pozwolą również doskonalić umiejętności w zakresie przygotowania pracy magisterskiej.

Zajęcia odbywają się we wtorki (I i II tydzień) od godz. 08:00 do godz. 09:30 sala C204
 

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny - przedmiot do wyboru wyłącznie dla studentów specjalności Finanse w przedsiębiorstwach

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Adam Mytlewski

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje regulacje i praktykę w zakresie audytu, procedur audytu wewnętrznego, różnic pomiędzy audytem wewnętrznym i zewnętrznym, kwestii etycznych, planowania i oceny ryzyka oraz raportowania. Zajęcia współprowadzone są przez Panią Lidię Romanowską – biegłego rewidenta, członka ACCA, Pani Lidia Romanowska posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie audytu (w tym w KPMG) oraz w działach finansowych trójmiejskich przedsiębiorstw (m. in. na stanowisku Dyrektora Finansowego). Studenci, specjalności Finanse w przedsiębiorstwach, którzy zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Audit and Assurance (F8).

Zajęcia odbywają się dla studentów studiów niestacjonarnych
 
Bezpieczeństwo energetyczne Polski (kontekst krajowy i międzynarodowy)
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG

Szeroko rozumiana energetyka jest istotnym obszarem w gospodarce każdego kraju, ponieważ koszty energii determinują konkurencyjność przemysłu ( szczególnie branż energochłonnych) oraz poziom wydatków na energię wszystkich gospodarstw domowych. Kluczem polityki energetycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw istotnych nośników energii (ropa naftowa, gaz, węgiel kamienny i brunatny), co z uwagi na polityczny charakter relacji międzynarodowych krajów i wspólnot gospodarczych wymaga rozwiązań instytucjonalnych i infrastrukturalnych, które  bezpieczeństwo to  mogą zagwarantować. W tym kontekście istotna jest polityka energetyczna Unii Europejskiej, stosująca  zróżnicowane instrumentarium oddziaływania na rynki energetyczne krajów członkowskich, jak również względem czołowych eksporterów surowców energetycznych.

Uczestnictwo w zajęciach praktyków gospodarczych (PGNiG, ENERGA S.A.) umożliwi poznanie „kuchni” funkcjonowania wybranych elementów rynków energetycznych.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I i II tydzień) od godz. 9:45 do godz. 11:15 sala B410
 
Get that job
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Marcin Skurczyński, mgr Anna Fornalska-Skurczyńska

Get that job to zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję krok po kroku przejść przez proces rekrutacji. Uczestnicy dowiedzą się nie tylko jak stworzyć atrakcyjne CV, co zawrzeć w liście motywacyjnym, ale też i w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, a także jak odpowiadać na pytania, żeby podkreślić swoje mocne strony. Zajęcia współprowadzone są z pracownikami działu HR Thomson Reuters, którzy na koniec zajęć przeprowadzają z uczestnikami tzw. mock job interviews. 

Zajęcia odbywają się w języku angielskim

Zajęcia odbywają się w środy (I i II tydzień) w godz. 15:15 do godz. 16:45 sala B418
 
Gospodarka i polityka portowa
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Hanna Klimek, prof. UG

W celu podnoszenia jakości kształcenia na specjalności Międzynarodowy transport i handel morski oraz umożliwienia studentom korzystania z wiedzy i doświadczenia osób zawodowo zajmujących się gospodarką portową na zajęcia zapraszani są pracownicy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA (w ramach umowy zawartej pomiędzy Dziekanem Wydziału Ekonomicznego UG a Prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA). W czasie wykładu kursowego poprowadzą oni zajęcia dotyczące międzynarodowego otoczenia polskich portów morskich (prowadzone przez Dyrektora ds. Kontaktów Zagranicznych i Public Relations) oraz praktycznych aspektów przetargów w projektach inwestycyjnych realizowanych przez ZMPG SA z wykorzystaniem środków unijnych (prowadzone przez Kierownika Działu Pozyskiwania Funduszy Unii Europejskiej).

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I i II tydzień) wykład od godz. 09:45 do godz. 11:15 sala C201, w poniedziałki (II tydzień) ćwiczenia od godz. 13:30 do godz. 15:00 sala C201
 
Marketing polityczny i terytorialny
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Andrzej Poszewiecki

Zajęcia skupiają się na dwóch elementach: marketingu politycznym, czyli sposobach komunikowania z wyborcami oraz na budowie wizerunku miast i regionów przy wykorzystaniu różnych produktów turystycznych.

Gośćmi zajęć są osoby, które zajmują się realizacją kampanii politycznych (m.in. posłowie, radni – w poprzednich latach w zajęciach brali udział m.in. Agnieszka Pomaska, Maciej Krupa, Paweł Orłowski) oraz osoby posiadające doświadczenie w zakresie budowy wizerunku samorządów (np. przedstawiciele Urzędu Miasta w Sopocie)

Zajęcia odbywają się w środy (I i II tydzień) od godz. 18:45 do godz. 20:15 sala C101
 
Meet Baltic People and learn about their success. Baltic Sea Region integration in practice and theory
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Jacek Zaucha, prof. UG

Celem zajęć jest poznanie fenomenu bałtyckiej współpracy. Studenci na wykładach, w samodzielnych badaniach i bezpośrednich spotkaniach z animatorami bałtyckiej integracji będą szukali odpowiedzi na temat przyczyn sukcesów współpracy bałtyckiej, osiągniętych rezultatów i stosowanych metod. To z kolei pozwoli na uzyskanie niezbędnej wiedzy i  umiejętności poruszania się w meandrach bałtyckiej integracji w przyszłym życiu zawodowym czy to w roli pracownika bałtyckich przedsiębiorstw, czy też jako urzędnika administracji publicznej na szczeblu samorządów lub  instytucji bałtyckich. Chodzi o wykształcenie w sobie sposobu myślenia i działania Homo Balticus.

W ramach zajęć odbędą się cztery wykłady, wstępne prezentujące historię i współczesne wyzwania bałtyckiej integracji, jej stan obecny i wymiary (ekonomiczny, polityczny, instytucjonalny). Po tym wstępie odbędą się trzy-cztery spotkania z przedstawicielami instytucji bałtyckich takimi jak: Sekretariat Związku Miast Bałtyckich (Paweł Żaboklicki-  Szef Sekretariatu), Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Radomir Matczak - Dyrektor Departamentu zaangażowanego w Strategię UE dla Regionu Bałtyckiego), Sekretariat Unijnego Programu Interreg Południowy Bałtyk (spotkanie z pracownikiem Sekretariatu).  Oznacza to, że w niektóre dni konieczne jest rezerwowanie 4 a nie 2 godzin na odbycie zajęć poza siedzibą uczelni. Ponadto planowane są spotkanie z przedstawicielami bałtyckich instytucji zagranicznych  goszczących w Gdańsku (np. Angelą Schultz-Zehden - Dyrektorem S. Pro jednej z najbardziej znanych niemieckich firm konsultingowych obsługujących DG Mare Komisji Europejskiej). Prowadzący zajęcia ma spore doświadczenia praktyczne pracy w  bałtyckich instytucjach. W latach 1996-2006 był vice dyrektorem Sekretariatu Programu Międzyrządowego VASAB, w latach 2015-2016 przewodniczył pracom jego komitetu sterującego, a w latach 2008-2009 był Dyrektorem Sekretariatu Programu Transgranicznego Południowy Bałtyk UE, gdzie do dziś jest angażowany w charakterze eksperta.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I tydzień) od godz. 08:.00 do godz. 09:30 sala B407
 
Narzędzia planowania zasobów w logistyce (ćwiczenia dla profilu KL)
Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z dwoma systemami ERP (ang. Enterprise Resource Planning) – ELSE.ERP i SAP ERP, oraz jedną aplikacją przeznaczoną do obsługi magazynu – ELSE.WMS.

W ramach przedmiotu Studenci nabędą praktyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Uczestnicy zajęć poznają system ELSE.ERP i zintegrowany z nim system ELSE.WMS, wykorzystywane w realizacji procesów logistycznych, takich jak wystawianie zamówienia do dostawcy, obsługa zamówienia od odbiorcy, przyjęcie dostawy, kompletacja na magazynie, obsługa wysyłki towaru do klienta. Ponadto Studenci będą mieli okazję poznać transakcje modułu Sales and Distribution aplikacji SAP ERP (lidera rozwiązań ERP w Polsce), dzięki czemu nabędą takie umiejętności jak rejestracja zapytań ofertowych od klientów w systemie, tworzenie list pobrań, tworzenie faktur sprzedażowych i wiele innych.

Zajęcia odbywają się we wtorki (I tydzień) ćwiczenia od godz. 11:30 do godz. 15:00 sala B517 – grupa 1 ETiL 1 (profil KL), we wtorki (II tydzień) ćwiczenia od godz. 11:30 do godz. 15:00 sala B517 – grupa 1 ETiL 2 (profil KL)
 
Ochrona środowiska morskiego – wykład specjalnościowy MTiHM
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Tomasz Nowosielski

Gospodarka morska wykorzystuje zasoby naturalne środowiska morskiego, co znacząco wpływa na stan ekologiczny światowych mórz i oceanów. Wzrost gospodarczy związany jest z utrzymaniem i rozwojem transportu morskiego, jako niezbędnego elementu globalnej sieci transportowej. Intensyfikacja przewozów ładunkowych wpływa negatywnie na środowisko naturalne, dlatego konieczne jest podejmowanie działań minimalizujących degradację fauny i flory morskiej.

W celu ochrony środowiska morskiego przyjęto szereg aktów normatywnych zawierających standardy ochrony oraz zasady postępowania w razie wystąpienia różnego rodzaju zanieczyszczeń. Wymogi prawne obejmują przedsiębiorstwa żeglugowe i portowe, dlatego powinny one uwzględniać w swoich strategiach ochronę środowiska i przyjąć filozofię gospodarowania zgodną z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Istotnym elementem cyklu wykładów obejmujących zagadnienia ochrony środowiska morskiego jest wykład prowadzony przez Kierownika Działu Ewidencji Gruntów i Ochrony Środowiska Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. Wykład dotyczy praktycznych aspektów wdrażania zasad ochrony środowiska morskiego na terenie portu oraz skutków prawnych i ekonomicznych procesów harmonizacji prawa.

Zajęcia odbywają się w środy (I tydzień) w godz. 11:30 do godz. 15:00 sala B410
 
Organizacja i funkcjonowanie portów morskich – wykład specjalnościowy MTiHM
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Janusz Dąbrowski

Zakres materiału realizowanego na zajęciach (wykładach oraz ćwiczeniach) obejmuje wiedzę dotyczącą roli i znaczenia portów morskich, technicznego wyposażenia i sposobu prowadzenia działalności eksploatacyjnej, zarządzania portami morskimi oraz szeregu innych ważnych aspektów. Wiedza teoretyczna zostanie uzupełniona przez wykładowców-praktyków z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. Będą nimi menedżerowie odpowiedzialni za rozwój infrastruktury portowej, ład korporacyjny, bezpieczeństwo, organizację i koordynację codziennej pracy portu.

Zajęcia odbywają się we wtorki (I i II tydzień) wykład w godz. 11:30 do godz. 13.00 sala C201, we wtorki (I tydzień) ćwiczenia w godz. 13:30 do godz. 15.00 sala C201
 
Porty i terminale w praktyce
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Ernest Czermański

Jak wygląda organizacja pracy w portach morskich? Jak funkcjonują zlokalizowane tam terminale przeładunkowe?

Kto pracuje w terminalach portowych i jakie ma zadania? Na te i inne pytania związane z praktyką obrotu portowo-morskiego znajdą studenci podczas zajęć, a przede wszystkim w praktyce obejrzą podczas wizyt studyjnych w gdyńskich terminalach portowych pod przewodnictwem kadry kierowniczej tych terminali. Zajęcia te składają się z części wprowadzającej (10h) w postaci prezentacji i dyskusji w ramach zajęć w Uniwersytecie Gdańskim oraz głównej części - tj. wizyt studyjnych (20h).Czas trwania każdej z wizyt studyjnych wynosi każdorazowo 5h dydaktycznych, podczas których przedstawione będą studentom poszczególne terminale, zasady ich funkcjonowania, podział zadań i kompetencji zespołu, zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach, terminologie stosowane w danym terminalu oraz dedykowane elementy ich wyposażenia, w szczególności urządzenia przeładunkowe, magazyny, systemy informatyczne i ICT. Ponadto prezentowane będą przyszłe potrzeby tych terminali i istniejącej koncepcje i projekty zmierzające do nowych inwestycji. Przedstawione też będą elementy obsługi klientów terminala od strony operacyjnej. Niniejszy przedmiot celowo przewiduje różne terminale po to, aby ukazać różnorodność zarówno ładunkową (ładunki masowe, drobnicowe i zjednostkowane), technologiczną (przeładunki poziome i pionowe; toczne, przepompowywane lub unoszone), jak i z zakresu obsługi zapleczowe (transport drogowy, kolejowy). Ponadto student będzie miał okazję przyjrzeć się zasadom funkcjonowania i porównać różne technologie przeładunkowe tych samych grup ładunkowych (np. zboże) - od tych najprostszych (o niskim stopniu zmechanizowania), po najbardziej nowoczesne i zautomatyzowane (taśmociągi sterowane komputerowo).

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I i II tydzień) od godz. 09:45 do godz. 11:15 sala C101
 
Przedsiębiorczość dla każdego - nie ma genu lidera
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Grzegorz Pawłowski

Czy działalność gospodarcza jest dostępna tylko dla wybranych, obiektywnie predestynowanych osób?

Pan Bartłomiej Glinka, absolwent UG z roku 2001, prezes, założyciel i współwłaściciel  firmy OMIDA, przekaże studentom wiedzę, pozwalającą na obalenie mitu o "przedsiębiorczości dla wybranych".

Bazując zarówno na skutecznych rozwiązaniach teoretycznych, jak i przede wszystkim na własnym doświadczeniu praktycznym, p. Glinka w interaktywny sposób  nauczy studentów planowania własnej kariery, podejmowania indywidualnych przedsięwzięć, komunikowania, negocjowania oraz funkcjonowania w otoczeniu biznesu. Krok po kroku, studenci będą uzyskiwali umiejętności aktywnego działania w biznesie oraz nauki przedsiębiorczego myślenia.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I i II tydzień) od godz. 9:00 do godz. 11:15 sala C102
 
Spedycja
Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr hab. A. Jezierski, prof. UG, praktyk Robert Anderson

Zajęcia, na których przedstawiciele praktyki gospodarczej podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi w spedycji. Szerokie spektrum zagadnień spedycyjnych, od podstaw prawnych działalności spedytora, charakterystykę obsługi spedycyjnej poszczególnych gałęzi transportu, zagadnienia logistyki, ubezpieczeń, obsługi spedycyjnej obrotu portowo-morskiego, wzbogacone zostanie prezentacją praktycznych przypadków i rozwiązań.
Doświadczeniami zawodowymi podzieli się prezes zarządu przedsiębiorstwa spedycyjnego HYCON Sp. z o.o.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (II tydzień) od godz. 09:45 do godz.
11:15 sala B401, B502 (lab. komp.)
 
Strategie zarządzania przedsiębiorstwem innowacyjnym - warsztaty praktyczne
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: mgr Jakub Kwiatkowski

Dzięki warsztatom prowadzonym przez przedstawicieli biznesu, studenci nabędą umiejętności analizowania i wyboru czynników istotnych dla formułowania strategii działań przedsiębiorstwa. Zostaną im też przybliżone praktyczne aspekty prowadzenia biznesu takie, jak: design jako element przewagi konkurencyjnej firmy i wdrażanie nowego produktu, etykieta w biznesie, czy zarządzanie strategiczne firmę. Studenci zostaną przygotowani do spotkania z inwestorem i złożenia własnej propozycji biznesowej. Rozwiną umiejętności logicznego myślenia i komunikowania się z otoczeniem, dostosowania się do nowych sytuacji, podejmowania nowych wyzwań oraz nabywania odporności na porażki. Warsztaty stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej UG dla studentów specjalności Innowacyjność w Gospodarce.

Zajęcia odbywają się w środy (I i II tydzień) w godz. 09:45 do godz. 11:15 sala B409
Supply management and production planning in SAP ERP
Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z funkcjami systemu SAP ERP 6.0, lidera systemów planowania zasobów (systemów klasy ERP) w Polsce.

Uczestnicy zajęć zapoznają się z transakcjami systemu SAP ERP 6.0 wykorzystywanymi do realizacji procesów logistycznych w obszarze zaopatrzenia (moduł Materials Management) oraz produkcji (moduł Production Planning). Każde ćwiczenie praktyczne będzie poprzedzone wstępem teoretycznym, nawiązującym do teorii logistyki. Studenci poznają cechy charakterystyczne

Zintegrowanych Systemów Informatycznych (ZSI) oraz nabędą praktyczne umiejętności z zakresu np. tworzenia zamówień zakupowych, przyjmowania dostaw, budowy harmonogramów produkcji.

Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się we wtorki (I i II tydzień) od godz. 15:15 do godz. 16:45 sala C205
 
The use of ERP systems in sales and warehouse management
Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z systemem ERP (ang. Enterprise Resource Planning) oferowanym przez lidera rynku aplikacji biznesowych w Polsce – firmę SAP AG.

Uczestnicy zajęć poznają dwa moduły systemu SAP ERP 6.0: Sales and Distribution i Warehouse Management wykorzystywane w realizacji procesów logistycznych, oraz niektóre transakcje w modułach wspierających (np. MM-Materials Management, FI – Financial Accounting), a także pojedyncze funkcje w innych modułach powiązane z realizowaniem tych procesów.  Dzięki temu będą mogli skonfrontować zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki z umiejętnościami praktycznymi, nabywanymi w trakcie kursu.  Studenci poznają strukturę aplikacji, sposób poruszania się w systemie oraz jego podstawowe elementy, m.in. funkcje wykorzystywane do obsługi zamówienia od klienta, kompletacji towaru na magazynie, obsługi dokumentacji sprzedażowej, przyjęcia dostawy na magazyn.

Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godz. 09:45 do godz. 11:15 sala C205
Transport kolejowy
Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr hab. Stanisław Miecznikowski, prof. UG, dr Marcin Wołek

 • mgr Tomasz Radzikowski - PKP PLK S.A. - zasady konstruowania kolejowego rozkładu jazdy. Uwzględnianie specyfiki infrastruktury kolejowej w kształtowaniu rozkładu jazdy.
 • mgr Paweł Pleśniar – Arriva - wpływ rozkładu jazdy na gospodarkę taborową kolejowego przewoźnika pasażerskiego.
 • przedstawiciel PKP SKM w Trójmieście s p. z o.o. - w ramach wycieczki dydaktycznej do siedziby Spółki w celu zapoznania się z funkcjonowaniem zaplecza technicznego przewoźnika kolejowego.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I i II tydzień) od godz. 15:15 do godz. 16:45 sala C102
Transport lotniczy
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Dariusz Tłoczyński

Przedmiot jest oparty na ścisłej współpracy z praktykami z branży lotniczej. Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu funkcjonowania transportu lotniczego. Część teoretyczna zajęć jest uzupełniona przykładami z praktyki gospodarczej. Zaproszonymi prelegentami będą przedstawiciele agentów handlingowych, portów lotniczych i instytucji współpracujących z transportem lotniczym. Pod koniec semestru zaplanowana jest wycieczka dydaktyczna do Portu Lotniczego Gdańsk.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I i II tydzień) od godz. 09:45 do godz. 11:15 sala B409
Tworzenie i finansowanie firm innowacyjnych - warsztaty praktyczne
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: mgr Jakub Kwiatkowski

Dzięki warsztatom studenci zapoznają się z instrumentami wspierania innowacyjności, które bezpośrednio łączą się z otoczeniem i sposobem funkcjonowania parku naukowo-technologicznego. Zostaną im też przybliżone praktyczne aspekty prowadzenia biznesu takie, jak: negocjacje w biznesie, sztuka autoprezentacji. Prezentacja praktycznych przypadków ma za zadanie nie tylko przybliżenie realiów gospodarczych, lecz również przygotowanie studentów do roli przyszłych przedsiębiorców i managerów innowacji. Warsztaty w PPNT prowadzone są przez różnych przedstawicieli  biznesu i stanowią inspirację dla tworzenia nowych inicjatyw gospodarczych oraz rozwoju umiejętności zarządzania innowacjami. Stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej UG dla studentów specjalności Innowacyjność w Gospodarce.  Zajęcia odbywają się w piątki zgodnie z harmonogramem proponowanym przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Zajęcia odbywają się w czwartki (I i II tydzień) od godz. 11:30 do godz. 13:00 sala B411