Summer semester 2018/19

Szczęście to nie przypadek. Kształtowanie umiejętności zawodowych

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr hab. Monika Bąk, prof. UG,


Zajęcia, na których przedstawiciele biznesu regionu pomorskiego podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz tym, jak sami rozwijali swoją karierę zawodową. Tematyka zajęć dotyczy m.in.: networking, komunikacji w biznesie, budowy i zarządzania społecznością, przedsiębiorczego myślenia, pracy zespołowej, zarządzania zespołem, projektami, budowaniem marki osobistej, autoprezentacji, tworzeniem własnej firmy, a również finansami osobistymi.
Każde spotkanie poprowadzone będzie przez inną osobę. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez praktyków gospodarczych. O tym, jak kształtować umiejętności zawodowe, szczególnie tzw. umiejętności miękkie, powiedzą m.in.: prezesi zarządów, dyrektorzy i przedstawiciele kilku firm w regionie, specjaliści z zakresu treningu umiejętności psychospołecznych i wiele innych interesujących osób, które chcą i potrafią podzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem.

Przykładowe tematy:
  • Praca zespołowa.
  • Rozwój osobisty.
  • Zarządzanie finansami.
  • Ty jako marka.
  • Od pomysłu do biznesu.
  • Zarządzanie i przewodzenie.
  • Networking.
  • Social media.

Zajęcia odbywają się w czwartki, godz. 09:45 - 11:15, (I i II tydzień), sala C209

 

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
(przedmiot do wyboru wyłącznie dla studentów specjalności Finanse w przedsiębiorstwach - jedynie dla studentów studiów niestacjonarnych)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Joanna Hartenberger-Liszek


Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje regulacje i praktykę w zakresie audytu, procedur audytu wewnętrznego, różnic pomiędzy audytem wewnętrznym i zewnętrznym, kwestii etycznych, planowania i oceny ryzyka oraz raportowania. Zajęcia współprowadzone są przez Panią Lidię Romanowską – biegłego rewidenta, członka ACCA, Pani Lidia Romanowska posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie audytu (w tym w KPMG) oraz w działach finansowych trójmiejskich przedsiębiorstw (m. in. na stanowisku Dyrektora Finansowego). Studenci, specjalności Finanse w przedsiębiorstwach, którzy zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Audit and Assurance (F8).

Zajęcia odbywają się: zajęcia w weekendy dla studentów studiów niestacjonarnych zgodnie z planem.

 

Gospodarka i polityka portowa

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Hanna Klimek, prof. UG


W celu podnoszenia jakości kształcenia na specjalności Międzynarodowy transport i handel morski oraz umożliwienia studentom korzystania z wiedzy i doświadczenia osób zawodowo zajmujących się gospodarką portową na zajęcia zapraszani są pracownicy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA (w ramach umów zawartych pomiędzy Dziekanem Wydziału Ekonomicznego UG a Prezesami Zarządów obu portów) oraz Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o.o. W czasie wykładu kursowego poprowadzą oni zajęcia dotyczące międzynarodowego otoczenia polskich portów morskich, zarządzania finansami w podmiotach zarządzających portami i terminalach kontenerowych, ustalania cen usług portowych oraz praktycznych aspektów realizacji inwestycji portowych, a także przetargów w projektach inwestycyjnych realizowanych przez ZMPG SA z wykorzystaniem środków unijnych.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, godz. 9:45-11:15 (I i II tydzień), C201

 

Narzędzia planowania zasobów w logistyce
(ćwiczenia dla profilu KL)

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Agnieszka Szmelter-Jarosz


Zajęcia, na których studenci będą mieli okazję zapoznać się z dwoma systemami ERP (ang. Enterprise Resource Planning) – ELSE.ERP i SAP ERP, jedną aplikacją przeznaczoną do obsługi magazynu – ELSE.WMS, a także dwiema giełdami transportowymi – TransEDU (wersja edukacyjna giełdy Trans.eu) oraz TimoCom.
W ramach przedmiotu studenci nabędą praktyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Uczestnicy zajęć poznają system ELSE.ERP i zintegrowany z nim system ELSE.WMS, wykorzystywane w realizacji procesów logistycznych, takich jak: wystawianie zamówienia do dostawcy, obsługa zamówienia od odbiorcy, przyjęcie dostawy, kompletacja na magazynie, obsługa wysyłki towaru do klienta. Zajęcia z obsługi pakietu ELSE będą prowadzone przez Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w firmie ELSE S.J, pana mgr. Michała Czerwca.
Ponadto studenci będą mieli okazję poznać transakcje modułu Sales and Distribution aplikacji SAP ERP (lidera rozwiązań ERP w Polsce), dzięki czemu nabędą takie umiejętności jak rejestracja zapytań ofertowych od klientów, opracowanie ofert, tworzenie dokumentów MM i WZ, list pobrań, faktur sprzedażowych i wielu innych.

Zajęcia odbywają się we wtorki, godz. 11:30 - 15:00, (I i II tydzień), B517 (lab. komp.)

 

Organizacja i funkcjonowanie portów morskich
(wykład specjalnościowy KTiHM)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Janusz Dąbrowski


Zakres materiału realizowanego na zajęciach obejmuje wiedzę dotyczącą roli i znaczenia portów morskich, technicznego wyposażenia i sposobu prowadzenia działalności eksploatacyjnej, zarządzania portami morskimi oraz szeregu innych ważnych aspektów. Wiedza teoretyczna zostanie uzupełniona przez wykładowców-praktyków z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Będą nimi menedżerowie odpowiedzialni za rozwój infrastruktury portowej, ład korporacyjny, bezpieczeństwo, organizację i koordynację codziennej pracy portu.

Zajęcia odbywają się we wtorki, godz. 15:15 - 16:45 (wykład), (I i II tydzień), C104; w poniedziałki, godz. 13:30 - 15:00 (ćwiczenia), (I tydzień), B411

 

Porty i terminale w praktyce

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Ernest Czermański


Jak wygląda organizacja pracy w portach morskich? Jak funkcjonują zlokalizowane tam terminale przeładunkowe? Kto pracuje w terminalach portowych i jakie ma zadania? Na te i inne pytania związane z praktyką obrotu portowo-morskiego znajdą studenci podczas zajęć, a przede wszystkim w praktyce obejrzą podczas wizyt studyjnych w gdyńskich terminalach portowych pod przewodnictwem kadry kierowniczej tych terminali.
Zajęcia te składają się z części wprowadzającej (10h) w postaci prezentacji i dyskusji w ramach zajęć w Uniwersytecie Gdańskim oraz głównej części - tj. wizyt studyjnych (20h). Czas trwania każdej z wizyt studyjnych wynosi każdorazowo 5h dydaktycznych, podczas których przedstawione będą studentom poszczególne terminale, zasady ich funkcjonowania, podział zadań i kompetencji zespołu, zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach, terminologie stosowane w danym terminalu oraz dedykowane elementy ich wyposażenia, w szczególności urządzenia przeładunkowe, magazyny, systemy informatyczne i ICT. Ponadto prezentowane będą przyszłe potrzeby tych terminali i istniejącej koncepcje i projekty zmierzające do nowych inwestycji. Przedstawione też będą elementy obsługi klientów terminala od strony operacyjnej. Niniejszy przedmiot celowo przewiduje różne terminale po to, aby ukazać różnorodność zarówno ładunkową (ładunki masowe, drobnicowe i zjednostkowane), technologiczną (przeładunki poziome i pionowe; toczne, przepompowywane lub unoszone), jak i z zakresu obsługi zapleczowe (transport drogowy, kolejowy). Ponadto student będzie miał okazję przyjrzeć się zasadom funkcjonowania i porównać różne technologie przeładunkowe tych samych grup ładunkowych (np. zboże) - od tych najprostszych (o niskim stopniu zmechanizowania), po najbardziej nowoczesne i zautomatyzowane (taśmociągi sterowane komputerowo).

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, godz. 09:45 - 11:15 (I i II tydzień), sala C103

 

Procesy logistyczne w gospodarowaniu
Przedmiot obowiązkowy na profilu KL (Ekonomia, specjalność ETiL)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. dr hab. Mirosław Chaberek


Zajęcia, na których studenci będą mieli okazję zapoznać się z podejściem procesowym w logistyce oraz narzędziami służącymi do identyfikacji, opisu, projektowania i reengineeringu procesów i systemów logistycznych. Zajęcia będą realizowane przy współudziale pani mgr Iwony Szczodruch, doświadczonego logistyka w sieci sklepów wielkopowierzchniowych.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, godz. 09:45 - 11:15, (II tydzień), sala B409

 

Przedsiębiorczość dla każdego - nie ma genu lidera

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Grzegorz Pawłowski


Czy działalność gospodarcza jest dostępna tylko dla wybranych, obiektywnie predestynowanych osób? Pan Bartłomiej Glinka, absolwent UG z roku 2001, prezes, założyciel i współwłaściciel grupy OMIDA, przekaże studentom wiedzę, pozwalającą na obalenie mitu o "przedsiębiorczości dla wybranych". Bazując zarówno na skutecznych rozwiązaniach teoretycznych, jak i przede wszystkim na własnym doświadczeniu praktycznym, p. Glinka w interaktywny sposób nauczy studentów planowania własnej kariery, podejmowania indywidualnych przedsięwzięć, komunikowania, negocjowania oraz funkcjonowania w otoczeniu biznesu. Krok po kroku, studenci będą uzyskiwali umiejętności aktywnego działania w biznesie oraz nauki przedsiębiorczego myślenia.

Zajęcia odbywają się we wtorki, godz. 09:00 - 11:15, (I i II tydzień), B401

 

Spedycja

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG


W trakcie zajęć przedstawiciele praktyki gospodarczej podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi z zakresu spedycji. Zajęcia będą realizowane przy współudziale dwóch praktyków biznesowych: pana mgr Jana Wierzby (spedytora) oraz pana mgr Roberta Andersohna (prezesa przedsiębiorstwa spedycyjnego). Tematyka zajęć dotyczy m.in: praktycznego wymiaru istoty spedycji, dokumentacji spedycyjnej, prawno-formalnych uwarunkowań prowadzenia działalności spedycyjnej, praktycznych uwarunkowań przebiegu procesów spedycyjnych.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, godz. 15:15 - 16:45, (II tydzień), sale: B401, C206-8 (lab. komp.)

 

Supply management and production planning in SAP ERP (excluding IB)

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Agnieszka Szmelter-Jarosz


Zajęcia, na których studenci będą mieli okazję zapoznać się z funkcjami systemu SAP ERP 6.0, dostarczanego przez lidera systemów planowania zasobów (systemów klasy ERP) w Polsce. Uczestnicy zajęć zapoznają się z transakcjami systemu SAP ERP 6.0 wykorzystywanymi do realizacji procesów logistycznych w obszarze zaopatrzenia (moduł Materials Management) oraz produkcji (moduł Production Planning). Każde ćwiczenie praktyczne będzie poprzedzone wstępem teoretycznym, nawiązującym do teorii logistyki. Studenci poznają cechy charakterystyczne Zintegrowanych Systemów Informatycznych (ZSI) oraz nabędą praktyczne umiejętności z zakresu np. tworzenia zamówień zakupowych, przyjmowania dostaw, budowy harmonogramów produkcji.

Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się we wtorki, godz. 17:00 - 18:30, (I i II tydzień), C205 (lab. komp.)

 

Tajniki praktycznej bankowości

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Magdalena Markiewicz, dr Joanna Adamska-Mieruszewska


Przedmiot oparty jest na ścisłej współpracy z praktykami z ING Banku Śląskiego oraz Santander Bank Polska. Zajęcia są prowadzone są z udziałem dyrektorów i menedżerów z wymienionych banków, którzy dzielą się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem.
Zasadniczym elementem zajęć są wykłady z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja i omawianie studiów przypadków. Student uzyskuje podczas zajęć praktyczną wiedzę z zakresu bankowości, poznaje najważniejsze obszary funkcjonowania banków z perspektywy praktyki gospodarczej, w szczególności w obszarze oceny ratingowej i kredytowej, transakcji krajowych i międzynarodowych w różnych branżach, występującego w nich ryzyka i oceny wskaźnikowej. Z drugiej zaś strony dzięki zajęciom możliwe jest poznanie różnych aspektów bankowości elektronicznej, płatności i zabezpieczeń, jak też marketingu bankowego.
Dzięki zajęciom prowadzonym z udziałem praktyków z bankowości z długoletnim doświadczeniem, student nabywa zdolności i kompetencje potrzebne pracownikowi banku, poznaje świat menedżera w banku, jego codzienną pracę i sposób podejmowania decyzji. W wyniku realizacji tego przedmiotu student przygotowuje się do przyszłej pracy w bankowości, ma świadomość jej zalet i wad, jak również odpowiedzialności z nią związanej, a także zwiększa swoją wiedzę, jako potencjalnego klienta instytucji bankowych.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, godz. 09:45 - 11:15, (I i II tydzień), sala C204

 

The use of ERP systems in sales and warehouse management
Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Agnieszka Szmelter-Jarosz


Zajęcia, na których studenci będą mieli okazję zapoznać się z systemem ERP (ang. Enterprise Resource Planning) oferowanym przez lidera rynku aplikacji biznesowych w Polsce i na świecie– firmę SAP AG.
Uczestnicy zajęć poznają dwa moduły systemu SAP ERP 6.0: Sales and Distribution i Warehouse Management wykorzystywane w realizacji procesów logistycznych, oraz niektóre transakcje w modułach wspierających (np. MM-Materials Management, FI – Financial Accounting).  Dzięki temu będą mogli skonfrontować zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki z umiejętnościami praktycznymi, nabywanymi w trakcie kursu.  Studenci poznają strukturę aplikacji, sposób poruszania się w systemie oraz jego podstawowe elementy, m.in. funkcje wykorzystywane do obsługi zamówienia od klienta, kompletacji towaru na magazynie, obsługi dokumentacji sprzedażowej, przyjęcia dostawy na magazyn.
Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się we wtorki, godz. 15:15 - 16:45, (I i II tydzień), C205 (lab. komp.)