Summer semester 2018/2019

Szczęście to nie przypadek. Kształtowanie umiejętności zawodowych

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr hab. Monika Bąk, prof. UG,


Zajęcia, na których przedstawiciele biznesu regionu pomorskiego podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz tym, jak sami rozwijali swoją karierę zawodową. Tematyka zajęć dotyczy m.in.: networking, komunikacji w biznesie, budowy i zarządzania społecznością, przedsiębiorczego myślenia, pracy zespołowej, zarządzania zespołem, projektami, budowaniem marki osobistej, autoprezentacji, tworzeniem własnej firmy, a również finansami osobistymi.

Każde spotkanie poprowadzone będzie przez inną osobę. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez praktyków gospodarczych. O tym, jak kształtować umiejętności zawodowe, szczególnie tzw. umiejętności miękkie, powiedzą m.in.: prezesi zarządów, dyrektorzy i przedstawiciele kilku firm w regionie, specjaliści z zakresu treningu umiejętności psychospołecznych i wiele innych interesujących osób, które chcą i potrafią podzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem.

Przykładowe tematy:

Praca zespołowa
Rozwój osobisty
Zarządzanie finansami
Ty jako marka
Od pomysłu do biznesu
Zarządzanie i przewodzenie
Networking
Social media

Zajęcia odbywają się: I i II tydzień czwartek g. 9:45-11:15 sala C209

 

Umiejętności i komunikacja ludzi sukcesu

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr hab. Monika Bąk, prof. UG, mgr Małgorzata Zalewska


Celem zajęć jest poznanie i wykształcenie w sobie sposobu myślenia i działania ludzi sukcesu. W ramach zajęć analizowane są różne przykłady z biznesu. Za pomocą pracy warsztatowej studenci zwiększają swoją wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania celów i skutecznego działania, budowania trwałych i dobrych relacji, osiągania satysfakcji z pracy zawodowej. Podczas zajęć uczestnicy lepiej poznają swoje mocne i słabe strony i uczą się wykształcać w sobie większą skuteczność i optymizm oraz wiarę we własne możliwości i swój rozwój. Zajęcia obejmują podstawy komunikacji i negocjacji, zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem oraz zarządzanie finansami.  Główną prowadzącą zajęcia jest Pani Małgorzata Zalewska, MBA - CBRE, Senior Property Negotiator, mentor Gdańsk Business Week, bloger www.szczescienacodzien.pl, absolwentka Wydziału Ekonomicznego UG, założycielka pierwszego w Trójmieście klubu dla mówców i liderów Tricity Toastmasters International, maratończyk.

Zajęcia odbywają się: II tydzień wtorek g. 17:00-20:15 sala C209

 

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
(przedmiot do wyboru wyłącznie dla studentów specjalności Finanse w przedsiębiorstwach)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Adam Mytlewski


Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje regulacje i praktykę w zakresie audytu, procedur audytu wewnętrznego, różnic pomiędzy audytem wewnętrznym i zewnętrznym, kwestii etycznych, planowania i oceny ryzyka oraz raportowania. Zajęcia współprowadzone są przez Panią Lidię Romanowską – biegłego rewidenta, członka ACCA, Pani Lidia Romanowska posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie audytu (w tym w KPMG) oraz w działach finansowych trójmiejskich przedsiębiorstw (m. in. na stanowisku Dyrektora Finansowego). Studenci, specjalności Finanse w przedsiębiorstwach, którzy zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Audit and Assurance (F8).

Zajęcia odbywają się dla studentów studiów niestacjonarnych

Zajęcia odbywają się: zajęcia w weekendy dla studentów studiów niestacjonarnych zgodnie z planem.

 

Gospodarka i polityka portowa

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Hanna Klimek, prof. UG


W celu podnoszenia jakości kształcenia na specjalności Międzynarodowy transport i handel morski oraz umożliwienia studentom korzystania z wiedzy i doświadczenia osób zawodowo zajmujących się gospodarką portową na zajęcia zapraszani są pracownicy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA (w ramach umów zawartych pomiędzy Dziekanem Wydziału Ekonomicznego UG a Prezesami Zarządów obu portów) oraz Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o.o. W czasie wykładu kursowego poprowadzą oni zajęcia dotyczące międzynarodowego otoczenia polskich portów morskich, zarządzania finansami w podmiotach zarządzających portami i terminalach kontenerowych, ustalania cen usług portowych oraz praktycznych aspektów realizacji inwestycji portowych, a także przetargów w projektach inwestycyjnych realizowanych przez ZMPG SA z wykorzystaniem środków unijnych.

Zajęcia odbywają się: I i II tydzień poniedziałek g. 9:45-11:15 sala C201

 

Narzędzia planowania zasobów w logistyce
(ćwiczenia dla profilu KL)

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Agnieszka Szmelter-Jarosz


Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z dwoma systemami ERP (ang. Enterprise Resource Planning) – ELSE.ERP i SAP ERP, jedną aplikacją przeznaczoną do obsługi magazynu – ELSE.WMS, a także dwiema giełdami transportowymi – TransEDU (wersja edukacyjna giełdy Trans.eu) oraz TimoCom.
W ramach przedmiotu Studenci nabędą praktyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Uczestnicy zajęć poznają system ELSE.ERP i zintegrowany z nim system ELSE.WMS, wykorzystywane w realizacji procesów logistycznych, takich jak wystawianie zamówienia do dostawcy, obsługa zamówienia od odbiorcy, przyjęcie dostawy, kompletacja na magazynie, obsługa wysyłki towaru do klienta. Ponadto Studenci będą mieli okazję poznać transakcje modułu Sales and Distribution aplikacji SAP ERP (lidera rozwiązań ERP w Polsce), dzięki czemu nabędą takie umiejętności jak rejestracja zapytań ofertowych od klientów w systemie, tworzenie list pobrań, tworzenie faktur sprzedażowych i wiele innych.

Zajęcia odbywają się: I i II tydzień wtorek g. 13:30-16:45 sala B517

 

Organizacja i funkcjonowanie portów morskich
(wykład specjalnościowy MTiHM)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Janusz Dąbrowski


Zakres materiału realizowanego na zajęciach obejmuje wiedzę dotyczącą roli i znaczenia portów morskich, technicznego wyposażenia i sposobu prowadzenia działalności eksploatacyjnej, zarządzania portami morskimi oraz szeregu innych ważnych aspektów. Wiedza teoretyczna zostanie uzupełniona przez wykładowców-praktyków z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Będą nimi menedżerowie odpowiedzialni za rozwój infrastruktury portowej, ład korporacyjny, bezpieczeństwo, organizację i koordynację codziennej pracy portu.

Zajęcia odbywają się: I I II tydzień środa g. 11:30-13:00 sala C201 – wykład,  I tydzień środa g. 17:00-18:30 sala C201 - ćwiczenia

 

Porty i terminale w praktyce

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Ernest Czermański


Jak wygląda organizacja pracy w portach morskich? Jak funkcjonują zlokalizowane tam terminale przeładunkowe? Kto pracuje w terminalach portowych i jakie ma zadania? Na te i inne pytania związane z praktyką obrotu portowo-morskiego znajdą studenci podczas zajęć, a przede wszystkim w praktyce obejrzą podczas wizyt studyjnych w gdyńskich terminalach portowych pod przewodnictwem kadry kierowniczej tych terminali.
Zajęcia te składają się z części wprowadzającej (10h) w postaci prezentacji i dyskusji w ramach zajęć w Uniwersytecie Gdańskim oraz głównej części - tj. wizyt studyjnych (20h). Czas trwania każdej z wizyt studyjnych wynosi każdorazowo 5h dydaktycznych, podczas których przedstawione będą studentom poszczególne terminale, zasady ich funkcjonowania, podział zadań i kompetencji zespołu, zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach, terminologie stosowane w danym terminalu oraz dedykowane elementy ich wyposażenia, w szczególności urządzenia przeładunkowe, magazyny, systemy informatyczne i ICT. Ponadto prezentowane będą przyszłe potrzeby tych terminali i istniejącej koncepcje i projekty zmierzające do nowych inwestycji. Przedstawione też będą elementy obsługi klientów terminala od strony operacyjnej. Niniejszy przedmiot celowo przewiduje różne terminale po to, aby ukazać różnorodność zarówno ładunkową (ładunki masowe, drobnicowe i zjednostkowane), technologiczną (przeładunki poziome i pionowe; toczne, przepompowywane lub unoszone), jak i z zakresu obsługi zapleczowe (transport drogowy, kolejowy). Ponadto student będzie miał okazję przyjrzeć się zasadom funkcjonowania i porównać różne technologie przeładunkowe tych samych grup ładunkowych (np. zboże) - od tych najprostszych (o niskim stopniu zmechanizowania), po najbardziej nowoczesne i zautomatyzowane (taśmociągi sterowane komputerowo).

Zajęcia odbywają się: I i II tydzień poniedziałek g. 9:45-11:15 sala B409

 

Poszukiwanie nowych wyzwań biznesowych i turystycznych w mieście Sopot

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG


Zajęcia oparte jest na ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Sopotu. W ramach zajęć studenci analizują realne problemy podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Sopocie oraz proponują rozwiązania tych problemów. Partnerami projektu są m.in.: Urząd Miasta Sopotu, Hotel Sheraton, hotel Molo, Sopoteka, Kąpielisko Morskie Sopot, restauracja Tapas de Rucola, Państwowa Galeria Sztuki, Opera Leśna, Stowarzyszenie Turystyczne Sopot. Udział w projekcie pozwoli studentom lepiej poznać miasto, w którym studiują; odkryć potencjał Sopotu, który można promować; zrozumieć współpracę sektora publicznego i prywatnego; odkryć atrybuty miasta, które należy uwypuklić oraz podejmować aktualne i rzeczywiste wyzwania stojące przed miastem oraz działającymi w Sopocie podmiotami. Studenci będą pracowali w kilkuosobowych grupach. Ponadto wykonają zdjęcia wraz z hasłami promującymi Sopot przyjazny młodym ludziom. Na zakończenie zajęć studenci przygotowują prezentacje, które zostaną przedstawione w Urzędzie Miasta Sopotu w obecności zaproszonych gości - partnerów projektu. To zajęcia dla osób, które są kreatywne, pełne inspiracji, otwarte na nowe wyzwania, gotowe do rozwiązywania realnych problemów ekonomicznych.

Zajęcia odbywają się: I i II tydzień wtorek g. 9:45-11:15 sala B410

 

Przedsiębiorczość dla każdego - nie ma genu lidera

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Grzegorz Pawłowski


Czy działalność gospodarcza jest dostępna tylko dla wybranych, obiektywnie predestynowanych osób?

Pan Bartłomiej Glinka, absolwent UG z roku 2001, prezes, założyciel i współwłaściciel grupy OMIDA, przekaże studentom wiedzę, pozwalającą na obalenie mitu o "przedsiębiorczości dla wybranych".

Bazując zarówno na skutecznych rozwiązaniach teoretycznych, jak i przede wszystkim na własnym doświadczeniu praktycznym, p. Glinka w interaktywny sposób  nauczy studentów planowania własnej kariery, podejmowania indywidualnych przedsięwzięć, komunikowania, negocjowania oraz funkcjonowania w otoczeniu biznesu. Krok po kroku, studenci będą uzyskiwali umiejętności aktywnego działania w biznesie oraz nauki przedsiębiorczego myślenia.

Zajęcia odbywają się: I i II tydzień wtorek g. 9:00-11:15 sala B506

 

Sektor transportu, spedycji i logistyki

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Dorota Książkiewicz


Podczas zajęć podejmowana jest tematyka związana z bieżącą sytuacją rynkową w branży TSL. W zajęciach biorą udział przedstawiciele poszczególnych działów firmy PKS Gdańsk Oliwa, przedstawiając aspekty funkcjonowania „turkusowej organizacji” na rynku usług TSL.

Zajęcia odbywają się: I tydzień poniedziałek g. 8:00-9:30 Aula B – wykład, I tydzień czwartek g. 13:30-15:00 oraz 15:15-16:45 sala C103 – ćwiczenia, II tydzień czwartek g. 13:30-15:00 oraz 15:15-16:45 sala C103 - ćwiczenia

 

Spedycja krajowa i międzynarodowa

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Dorota Książkiewicz


Podczas zajęć odbywają się spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw spedycyjnych, takich jak PEKAES SA, PKS Gdańsk-Oliwa oraz UniLogistics, podczas których podejmowane są tematy związane z aktualnymi problemami związanymi z funkcjonowaniem rynku usług spedycyjnych, sytuacją konkurencyjną przedsiębiorstw, przyjmowanymi strategiami zarządzania działalnością spedycyjną oraz szczegółami działań operacyjnych w spedycji.

Zajęcia odbywają się: II tydzień wtorek g. 11:30-13:00 sala C101

 

Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem innowacyjnym - warsztaty praktyczne

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: mgr Jakub Kwiatkowski


Dzięki warsztatom prowadzonym przez przedstawicieli biznesu, studenci nabędą umiejętności analizowania i wyboru czynników istotnych dla formułowania strategii działań przedsiębiorstwa. Zostaną im też przybliżone praktyczne aspekty prowadzenia biznesu takie, jak: design jako element przewagi konkurencyjnej firmy i wdrażanie nowego produktu, etykieta w biznesie, czy zarządzanie strategiczne firmę. Studenci zostaną przygotowani do spotkania z inwestorem i złożenia własnej propozycji biznesowej. Rozwiną umiejętności logicznego myślenia i komunikowania się z otoczeniem, dostosowania się do nowych sytuacji, podejmowania nowych wyzwań oraz nabywania odporności na porażki. Warsztaty stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej UG dla studentów specjalności Innowacyjność w Gospodarce.

Zajęcia odbywają się: wybrane piątki w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

 

Supply management and production planning in SAP ERP (excluding IB)

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Agnieszka Szmelter-Jarosz


Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z funkcjami systemu SAP ERP 6.0, lidera systemów planowania zasobów (systemów klasy ERP) w Polsce. Uczestnicy zajęć zapoznają się z transakcjami systemu SAP ERP 6.0 wykorzystywanymi do realizacji procesów logistycznych w obszarze zaopatrzenia (moduł Materials Management) oraz produkcji (moduł Production Planning). Każde ćwiczenie praktyczne będzie poprzedzone wstępem teoretycznym, nawiązującym do teorii logistyki. Studenci poznają cechy charakterystyczne Zintegrowanych Systemów Informatycznych (ZSI) oraz nabędą praktyczne umiejętności z zakresu np. tworzenia zamówień zakupowych, przyjmowania dostaw, budowy harmonogramów produkcji.

Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się: I i II tydzień czwartek g. 9:45-11:15 sala C205

 

Technologie informatyczne w e-biznesie

Wykładowcy WE odpowiedzialny za realizację zajęć:  dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG, mgr Michał Żynda

W pracy związanej z informatyką istnieje przestrzeń, która nie jest wypełniania przed osoby stricte techniczne, ani stricte biznesowe. Chodzi mianowicie o miejsce gdzie obie te umiejętności spotkają się. Można powiedzieć, iż aktualnie „zawód” tłumacza zagadnień informatycznych jest wielce pożądany na rynku. Podczas wykładów oraz ćwiczeń studenci zapoznają się z wybranym językiem programowania (Java SE) w celu zrozumienia procesu programistycznego oraz sposobu myślenia związanego z wykonywaniem zadań na stanowiskach technicznych.

Celem przedmiotu jej zaznajomienie studentów z sposobem pracy, wnioskowania oraz realizowania zadań przez programistów w przedsiębiorstwach.

Zajęcia prowadzone przez praktyków biznesowych w ramach współpracy z Fundacją CODE:ME kształcącej w zakresie języków programowania aplikacji biznesowych, gier, baz danych oraz testowania oprogramowania.

Zajęcia odbywają się: pierwsza połowa semestru (I i II tydzień), czwartek, godzina 17:00 – 20:15, sala C303

 

Tworzenie i finansowanie firm innowacyjnych - warsztaty praktyczne

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: mgr Jakub Kwiatkowski


Dzięki warsztatom studenci zapoznają się z instrumentami wspierania innowacyjności, które bezpośrednio łączą się z otoczeniem i sposobem funkcjonowania parku naukowo-technologicznego. Zostaną im też przybliżone praktyczne aspekty prowadzenia biznesu takie, jak: negocjacje w biznesie, sztuka autoprezentacji. Prezentacja praktycznych przypadków ma za zadanie nie tylko przybliżenie realiów gospodarczych, lecz również przygotowanie
studentów do roli przyszłych przedsiębiorców i managerów innowacji. Warsztaty w PPNT prowadzone są przez różnych przedstawicieli  biznesu i stanowią inspirację dla tworzenia nowych inicjatyw gospodarczych oraz rozwoju umiejętności zarządzania innowacjami. Stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej UG dla studentów specjalności Innowacyjność w Gospodarce.

Zajęcia odbywają się: wybrane piątki w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

 

The use of ERP systems in sales and warehouse management

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Agnieszka Szmelter-Jarosz


Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z systemem ERP (ang. Enterprise Resource Planning) oferowanym przez lidera rynku aplikacji biznesowych w Polsce – firmę SAP AG.
Uczestnicy zajęć poznają dwa moduły systemu SAP ERP 6.0: Sales and Distribution i Warehouse Management wykorzystywane w realizacji procesów logistycznych, oraz niektóre transakcje w modułach wspierających (np. MM-Materials Management, FI – Financial Accounting), a także pojedyncze funkcje w innych modułach powiązane z realizowaniem tych procesów.  Dzięki temu będą mogli skonfrontować zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki z umiejętnościami praktycznymi, nabywanymi w trakcie kursu.  Studenci poznają strukturę aplikacji, sposób poruszania się w systemie oraz jego podstawowe elementy, m.in. funkcje wykorzystywane do obsługi zamówienia od klienta, kompletacji towaru na magazynie, obsługi dokumentacji sprzedażowej, przyjęcia dostawy na magazyn.
Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się: I i II tydzień czwartek g. 11:15-13:00 sala C205

 

Transport kolejowy (PDW dla SSL)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Marcin Wołek


Zakres materiału realizowanego na zajęciach obejmuje zapoznanie się z charakterystyką technologiczną , organizacyjną i ekonomiczną transportu kolejowego, poznanie zasad funkcjonowania rynku transportu kolejowego w UE, zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku przewozów kolejowych zarówno towarowych jak i pasażerskich. Wiedza teoretyczna zostanie uzupełniona przez wykładowców-praktyków reprezentujących:
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (mgr Tomasz Radzikowski, 2 godziny w zakresie analiz kosztów i korzyści infrastrukturalnych przedsięwzięć kolejowych oraz 2 godziny warsztatów tworzenia kolejowych rozkładów jazdy);
  • PKP Szybką Kolej Miejską w Trójmieście sp. z o.o. – zajęcia w ramach wycieczki dydaktycznej do elektrowozowni Gdynia Cisowa, podczas której pracownicy Spółki przedstawiają specyfikę eksploatacyjno-ekonomiczną przewoźnika kolejowego na obszarze metropolitalnym.

Zajęcia odbywają się: I i II tydzień środa g. 8:00-9:30 sala B411

 

Warsztaty w firmie TSL - akademia wiedzy praktycznej

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Dorota Książkiewicz


Warsztaty prowadzone są we współpracy z firmą UniLogistics. Spotkania odbywają się częściowo w budynku WE UG, a częściowo w siedzibie firmy oraz w miejscach związanych z prowadzeniem działalności logistycznej (magazyny, terminale, port, Agencja Celna). W zależności od tematyki spotkania, grupa prowadzona jest przez wybranych specjalistów UniLogistics. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa w programie POMARAŃCZOWEJ AKADEMII UniLogistics.

Zajęcia odbywają się: I i II tydzień poniedziałek g. 9:45-11:15 sala C102