Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Transportu i Handlu Morskiego
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 314, telefon: +48585231389, e-mail: itihm@ug.edu.pl

stanowisko: -, pok: , telefon: , e-mail:
Katedra Logistyki
stanowisko: asystent, pok: 221, telefon: 058-523-1235, e-mail: dariusz.weiland@ug.edu.pl

stanowisko: -, pok: , telefon: , e-mail:
Katedra Logistyki
stanowisko: asystent, pok: 221, telefon: 058-523-1235, e-mail: patryk.wierzbowski@ug.edu.pl

stanowisko: , pok: , telefon: , e-mail:

stanowisko: adiunkt, pok: 216, telefon: 058-523-2168, e-mail: barbara.wolnik@mat.ug.edu.pl
,
stanowisko: -, pok: , telefon: , e-mail: pwulgaris@gmail.com
,
stanowisko: prof. UG, pok: 235, telefon: , e-mail: ewa.wycinka@ug.edu.pl