Wydział Ekonomiczny w rankingach

Uniwersytet Gdański w rankingach międzynarodowych i krajowych

 

 1. W rankingu Times Higher Education World University Ranking 2019
  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats :

  W najnowszej edycji rankingu Times Higher Education World University Ranking 2019 Uniwersytet Gdański uplasował się na czwartej pozycji w kategorii uniwersytetów klasycznych w Polsce (za Uniwersytetami: Jagiellońskim, Warszawskim oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). W ogólnym zestawieniu polskich uczelni wyższych uzyskał wysoką, szóstą pozycję (tu w wyścigu ustępował dodatkowo krakowskiej AGH oraz Politechnice Warszawskiej). Ranking THE to światowe zestawienie obejmujące ponad 1250 podmiotów o różnym profilu, które podlegają ocenie jakościowej pod względem realizowanych misji, jakie wpisane są w działalność uczelni wyższych.

  Wskaźniki oceny jakościowej podzielono na pięć obszarów: nauczanie, badania (zakres badań i reputacja zespołów), cytowalność (wpływ badań), międzynarodowa postrzegalność uczelni oraz udział w gospodarce (transfer wiedzy). Wobec tak wielowątkowo prowadzonej oceny, nie jest łatwo konkurować z najlepszymi uczelniami świata, niemniej jednak cieszy wysoka pozycja UG na arenie krajowej. Ranking Times Higher Education World University Ranking rozpoznawany jest przez studentów na całym świecie, cieszy się dużym zaufaniem naukowców, rad zarządzających uczelni, partnerów z sektora gospodarki oraz rządów państw.

 2. QS World University Ranking 2019
  https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019 :

  Uniwersytet Gdański jako jedna z 14 polskich szkół wyższych znalazł się wśród tysiąca najlepszych światowych uczelni akademickich w opublikowanym na początku czerwca 2018 prestiżowym rankingu międzynarodowym QS World University Ranking 2019.

  Uniwersytet Gdański znalazł się w tak doborowym towarzystwie jako jedyna uczelnia akademicka z Pomorza, notując jednocześnie wśród krajowych uniwersytetów klasycznych piąty wynik.

  QS World University Ranking uchodzi za jeden z czterech najważniejszych światowych rankingów uczelni wyższych, obok Times Higher Education, U-Multirank oraz Rankingu Szanghajskiego. Ranking mierzący naukowy prestiż akademicki uczelni powstaje w oparciu o sześć kryteriów: reputację w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczbę cytowań oraz liczbę studentów i pracowników z zagranicy. Na czterech pierwszych miejscach w aktualnym rankingu znalazły się wyłącznie uczelnie ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Najlepszy w tegorocznym zestawieniu okazał się Massachusetts Institute of Technology (MIT). Kolejne miejsca zajęły: Stanford University i Harvard University. Najlepszą uczelnią europejską okazał się brytyjski University of Oxford, który w rankingu zajął piąte miejsce, plasując się tuż za uczelniami amerykańskimi.

 3. uniRank Polish University Ranking 2018
  https://www.4icu.org/pl/ :

  Uniwersytet Gdański może się poszczycić uzyskaniem 10 pozycji w gronie 128 sklasyfikowanych uczelni z Polski w najnowszym rankingu uniRank Polish University Ranking 2018. Pozycja, którą zajęła nasza uczelnia w tym zestawieniu daje je równocześnie prymat wśród wszystkich uczelni z Pomorza a także miejsce nr 7 w gronie klasycznych uniwersytetów w naszym kraju. Ranking uniRank przygotowany przez firmę o tej samej nazwie dostarcza informacji o najbardziej popularnych uczelniach na świecie, danych kontynentach oraz w poszczególnych krajach.
  Popularność uczelni mierzona jest poprzez analizę popularności ich stron internetowych.

 4. THE Emerging Economies University Ranking 2018
  https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/2018/emerging-economies-universityrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

  Warto również podkreślić obecność Uniwersytetu Gdańskiego w tym międzynarodowym rankingu. Ranking opracowany przez cenionego światowego eksperta w dziedzinie międzynarodowych rankingów edukacyjnych, firmę Times Higher Education obejmuje zestawienie porównujące uczelnie z państw określanych jako „rynki wschodzące”.
  W najnowszym rankingu znalazło się 378 najlepszych szkół wyższych z 42 krajów, w tym 12 uczelni z Polski, spośród których Uniwersytet Gdański uplasował się na miejscu 9. Ranking Emerging Economies tworzony jest w oparciu o kilkanaście wskaźników badających uczelnie pod kątem realizacji ich głównych zadań – kształcenia, badań naukowych, cytowania, transferu wiedzy i umiędzynarodowienia. Metodologia badań została dopracowana w taki sposób, aby lepiej odzwierciedlić charakterystykę i priorytety rozwoju szkół wyższych w gospodarkach rozwijających się. Większą wagę przykłada się m.in. do związków uczelni z przemysłem oraz do ich umiędzynarodowienia.

 5. ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2018
  http://www.shanghairanking.com/

  Uniwersytet Gdański znalazł się na liście najlepszych uniwersytetów na świecie w Światowym Rankingu Dziedzinowym (Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2018) w dyscyplinie Environmental Science & Engineering. Instytucje naukowe oceniane były w 54 dyscyplinach naukowych, obejmujących takie obszary, jak nauki o życiu, nauki ścisłe, medyczne, inżynieryjne i techniczne oraz społeczne. Uniwersytet Gdański znalazł się na liście najlepszych uniwersytetów w dyscyplinie Environmental Science & Engineering (obszar badań i technologii środowiska). Uczelnia uplasowała się w czwartej setce z wynikiem 31,3 pkt. W rankingu oceniane są publikacje naukowe – ich liczba, cytowań, współpraca międzynarodowa, a także liczba artykułów zamieszczanych w najlepszych czasopismach naukowych dla wybranej dyscypliny. Miejsce w rankingu jest ogromnym wyróżnieniem i potwierdza najwyższą jakość publikacji
  naukowych, które powstają w Uniwersytecie Gdańskim.

 6. Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2018 – 24. miejsce Uniwersytetu Gdańskiego
  http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-uczelni-akademickich .

 7. Najlepsze wydziały ekonomiczne w Polsce w rankingu „Rzeczpospolitej" w 2018 roku – 10. miejsce Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
  https://www.rp.pl/Biznes/311079962-Najlepsze-wydzialy-ekonomiczne-w-Polsce-Dobre-studia-nie-boja-sie-nizu.html.