Kierunki badań

 

Odkryj  potencjał Wydziału Ekonomicznego UG – nasze obszary badawcze i dydaktyczne, przykłady prowadzonych projektów naukowych i rozwojowych, przykłady publikacji naukowych oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym…