Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Ekonomicznego

dr hab. Monika Bąk
profesor nadzwyczajny

 

Prodziekan ds. nauki

dr hab. Przemysław Borkowski
profesor nadzwyczajny

Dyżur (Erasmus): czwartek 9.00 - 9.30

Dodatkowy dyżur odbędzie się
w dniu 25.09.2017 r. godz. 11.00-12.00.

 

Prodziekan ds. kształcenia

dr Tomasz Gutowski

studia stacjonarne:
czwartek 13.30-15.00 (1, 2, 4 tydzień miesiąca);
poniedziałek 13.30-15.00 (3 tydzień miesiąca);

studia niestacjonarne:
czwartek 15.00 - 17.00
soboty:

 

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem

dr Magdalena Markiewicz

 

Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Ekonomicznego
w kadencji 2016-2020

 

Przedstawiciele do Senatu UG

Przedstawiciele Wydziału Ekonomicznego do Senatu
w kadencji 2016-2020