Władze Wydziału

Dziekan Wydziału Ekonomicznego

dr hab. Monika Bšk
profesor nadzwyczajny

 

Prodziekan ds. nauki

dr hab. Przemysław Borkowski
profesor nadzwyczajny

dyżur: wg harmonogramu konsultacji

 

Prodziekan ds. kształcenia

dr Tomasz GutowskiDyżur w dniu 13.09.2018 od 14.30 do 17.00

 

Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z biznesem

dr Magdalena Markiewicz

 

Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Ekonomicznego
w kadencji 2016-2020

 

Przedstawiciele do Senatu UG

Przedstawiciele Wydziału Ekonomicznego do Senatu
w kadencji 2016-2020