O projekcie

Projekt „Innowacyjna dydaktyka – rozwój kompetencji wykładowców Wydziału Ekonomicznego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 140 650,00 zł


Projekt skierowany jest do kadry dydaktycznej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, którą stanowią wykładowcy WE UG, planujący podniesienie swoich kompetencji w zakresie:

  • dydaktyki w języku angielskim,
  • umiejętności informatycznych umożliwiających korzystanie z zaawansowanych programów informatycznych wspierającymi zarządzanie bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia (Statistica i Excel),
  • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (uzyskanych w szkoleniu z zakresu posługiwania się metodami case study (CS) i design thinking (DT) w procesie nauczania studentów).
Sygn. WND-POWR.03.04.00-00-D058/16

„Innowacyjna dydaktyka – rozwój kompetencji wykładowców Wydziału Ekonomicznego”