Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

 

 

 

Wszystkie zajęcia będą miały miejsce na terenie Wydziału Ekonomicznego.

 

 

 


Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych – design thinking
(istota, własności i funkcje informacji, zarządzanie informacją)

 

 • 11-15 IX 2017 r. godz. 9.00-16.00, sala C-301

 

 

 


Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym Teaching English for Professional Purposes
(wykłady i konwersatoria prowadzone przez lektorów Studium Języków Obcych)

 

 • Semestr zimowy 2017/2018, X 2017 - I 2018 (grupa 1, I etap) - wtorki w godzinach przedpołudniowych 

 • Semestr letni 2017/2018, II – V 2018 (grupa 2, I etap)

 • Semestr zimowy 2017/2018, X 2018 - I 2019 (grupa 1, II etap)

 • Semestr zimowy 2017/2018, II – V 2019 (grupa 2, II etap)

 

 

 


Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia
- szkolenie umiejętności informatycznych w zakresie wykorzystania programu Statistica w zaawansowanych analizach danych.

 

 

10 godz. wykładów oraz 40 godz. ćwiczeń w laboratoriach komputerowych 

 

 • Semestr zimowy 2017/2018, X 2017 - I 2018 (grupa 1)

 • Semestr letni 2017/2018,II 2018 – V 2018 (grupa 2)

 

 

 


Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia
- szkolenie umiejętności informatycznych w zakresie wykorzystania zaawansowanych funkcji programu Excel w analizie danych.

 

 

15 godz. ćwiczeń (kurs 3-dniowy) w laboratoriach komputerowych 

 

 • V-VI.2018 (grupa 1)

 • IX-X 2018 (grupa 2 i 3)

 

 

 


Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych
(metoda case study).

 

 • Szkolenie podstawowe 1-dniowe 8 godz. zajęć (X-XI 2018)

 • Szkolenie zaawansowane 2-dniowe 12 godz. zajęć (I-III 2019)

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020