Kompetencje nabyte w procesie realizacji projektu


 

 

Efekty kształcenia/uczenia się w odniesieniu do wsparcia kadry dotyczą:

 

  • kompetencji językowych uczestników w różnych obszarach tematycznych związanych z pracą dydaktyczną – umiejętność komunikacji ustnej i pisemnej, wykorzystanie powszechnie stosowanych sformułowań i zwrotów w języku angielskim w pracy w uczelni wyższej oraz prowadzenie prezentacji i seminariów w specjalistycznych obszarach tematycznych, umiejętności z zakresu academic writing oraz academic speaking,

  • posiadania uporządkowanej, zaawansowanej i pogłębionej wiedzy z zakresu przewidzianych w projekcie szkoleń/warsztatów,

  • poznania i wprowadzenia do warsztatu pracy narzędzi z zakresu programów informatycznych Statistica i MS Excel, metody Design Thinking i Case Study, które rozszerzą umiejętności dydaktyczne kadry Wydziału Ekonomicznego UG,

  • nabycia umiejętności prawidłowej oceny jakości informacji pozyskanych z baz danych,

  • pozyskania umiejętności przeprowadzenia badań (ankiet, eksperymentów) i ich właściwej interpretacji,

  • umiejętności inicjacji aktywnej postawy studentów podczas prowadzonych ćwiczeń, seminariów i wykładów.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020