Ogłoszenia

 

Zaplanowane na piątek 17.11.2017 r. zajęcia z programu Statistica z dr. Michałem Suchankiem nie odbędą się z powodu wyjazdu Prowadzącego. Zajęcia z tego dnia są przełożone na piątek 15.12.2017 r.

 

Zajęcia z języka angielskiego z mgr Beatą Pawłowską w dniu 14.11.2017 r. nie odbędą się. Odrobienie zajęć nastąpi począwszy od 21.11.2017 r.

 

Zajęcia z języka angielskiego z mgr Davidem Gagan w dniu 27.03.2018 r. nie odbędą się z powodu choroby lektora. Odrobienie zajęć nastąpi w kwietniu i maju poprzez przedłużenie ustalonych z uczestnikami zajęć.

 

Zajęcia w dniu 26.09.2018 r. nie odbędą się z powodu choroby wykładowcy i są przeniesione na piątek 26.10.2018 r. godz. 9.15-13.30, sala B 503.