Uczestnicy i czas realizacji projektu


 

 

Grupę docelową Projektu stanowią wykładowcy Wydziału Ekonomicznego UG, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz dydaktyczni planujący podniesienie swoich kompetencji w zakresie dydaktyki.

 

Pracownicy prowadzą zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach Ekonomia oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, w tym na specjalności International Business prowadzonej w języku angielskim.

Projekt jest dedykowany pracownikom naukowo-dydaktycznym i dydaktycznym Wydziału Ekonomicznego na różnych szczeblach rozwoju zawodowego. Każdy uczestnik może skorzystać ze wszystkich form wsparcia.

 

Zdobyte w trakcie szkoleń nowe kompetencje dydaktyczne zostaną wykorzystane w ramach zajęć ze studentami, co zapewni uzyskanie zakładanej trwałości projektu.

  

 

Projekt „Innowacyjna dydaktyka – rozwój kompetencji wykładowców Wydziału Ekonomicznego”  będzie realizowany w okresie od 1.09.2017 do 31.05.2019 r.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020