Materiały do pobrania


 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

  

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy

 

 

Załącznik 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

 

Deklaracja wdrożenia:

 

Załącznik 3a. Deklaracja wdrożenia: Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym Teaching English for Professional Purposes

 

Załącznik 3b. Deklaracja wdrożenia: Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia  - szkolenie umiejętności informatycznych w zakresie wykorzystania programu Statistica w zaawansowanych analizach danych

 

Załącznik 3c. Deklaracja wdrożenia: Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia - szkolenie umiejętności informatycznych w zakresie wykorzystania zaawansowanych funkcji programu Excel w analizie danych

 

Załącznik 3d. Deklaracja wdrożenia: Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (metoda case study)

 

Załącznik 3e. Deklaracja wdrożenia: Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych - design thinking (istota, własności i funkcje informacji, zarządzanie informacją)

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020