O Katedrze

Katedra Transportu
i Handlu Morskiego

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot


tel. 058 523 13 89
fax. 058 523 13 89

e-mail:
ktihm@ug.edu.pl 

 

Zapraszamy do wyboru specjalności prowadzonych przez KTiHM:

Katedra Transportu i Handlu Morskiego jest sukcesorem Instytutu Morskiego przy Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich działającym w czasie II wojny światowej, Wyższej Szkoły Handlu Morskiego i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie z jej Wydziałem Morskim, które jeszcze przed powstaniem Uniwersytetu Gdańskiego realizowały ideę kształcenia kadr ekonomicznych dla przedsiębiorstw związanych z transportem i handlem morskim i dla całej szeroko rozumianej gospodarki morskiej.

Wśród wykładowców tych szkół - naszych poprzedniczek, byli tak zasłużeni dla rozwoju gospodarki polskiego Wybrzeża, jak: Stanisław Darski, Eugeniusz Kwiatkowski, Bolesław Kasprowicz, Tadeusz Ocioszyński i Tadeusz Łodykowski.

KTHiM swój tradycyjny profil kształcenia związany z transportem i handlem morskim zachował i rozwinął, dostosowując programy do obecnych potrzeb praktyki gospodarczej. Jednocześnie w ostatnich latach, wychodząc naprzeciw zmianom w gospodarce i na rynku pracy, działalność badawcza i dydaktyczna Katedry poszerzyła się o nowe zagadnienia związane z gospodarką globalną i gospodarką elektroniczną. Znalazło to wyraz również w zmianie struktury KTHiM, w którym obecnie funkcjonują trzy zakłady:


 Katedra Transportu i Handlu Morskiego organizuje cykliczne konferencje: