Struktura organizacyjna

 

DYREKCJA INSTYTUTU
Dyrektor Instytutu - dr hab. n. ek. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UGtel. 058 523 1374 (pok. 316)
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych - dr Ernest Czermańskitel. 058 523 1336 (pok. 327)
Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia - dr Olga Dębickatel. 058 5231338 (pok. 315)
Sekretariat Instytutu - Hanna Wanaszfax. 058 5231389 (pok. 324)
tel. 058 523 1426

 

RADA INSTYTUTU
Przewodniczący Rady:
dr hab. n. ek. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG

 

Członkowie Rady:
prof. dr hab. Jerzy Kujawa
prof. dr hab. Ewa Polak
dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG
dr hab. Hanna Klimek, prof. UG
dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG
dr Ernest Czermański
dr Olga Dębicka
dr Bożena Kłusek-Wojciszke
mgr Adam Borodo

  

ZAKŁADY INSTYTUTU
Zakład Handlu Morskiego
Kierownik Zakładu - dr hab. Hanna Klimek, prof. UG
(kierownik specjalności Międzynarodowy Transport i Handel Morski)
(pok. 323) tel. 058 5231326
prof. dr hab. Jerzy Kujawa(pok. 322) tel: 058 5231229
dr Ernest Czermański(pok. 327) tel: 058 5231336
dr Janusz Dąbrowski(pok. 323) tel: 058 5231326
dr Tomasz Nowosielski(pok. 327) tel: 058 5231336

 

Zakład Gospodarki Elektronicznej
Kierownik Zakładu - dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG (pok. 321) tel: 058 5231371
dr Olga Dębicka
(kierownik specjalności Biznes Elektroniczny) 
(pok. 315) tel: 058 5231338
dr Dagmara Wach(pok. 318) tel: 058 5231332
mgr Adam Borodo(pok. 318) tel: 058 5231332
mgr Michał Żynda(pok. 319) tel: 058 5231250
mgr Anna Galik(pok. 317) tel: 058 523 13 31  

 

 

Zakład Gospodarki Globalnej
Kierownik Zakładu - dr hab. n. ek. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbekprof. UG (pok. 316) tel: 058 5231374
prof. dr hab. Ewa Polak(pok. 311) tel: 058 5231335
dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG(pok. 320) tel: 058 5231373
dr Jacek Grodzicki(pok. 326) tel: 058 5231246
dr Tomasz Gutowski(pok. 315) tel: 058 5231338

dr Bożena Kłusek-Wojciszke
(kierownik specjalności Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska)

(pok. 326) tel: 058 5231246

mgr Jakub Jankiewicz

(pok. 317) tel: 058 523 13 31Pracownia techniczna
Barbara Majer(pok. 314) tel: 058 523 1114