Struktura organizacyjna

 

DYREKCJA KATEDRY
Kierownik Katedry - dr hab. n. ek. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UGtel. 058 523 1374 (pok. 316)
Sekretariat Katedry - Hanna Wanaszfax. 058 5231389 (pok. 324)
tel. 058 523 1426

   

ZAKŁADY KATEDRY
Zakład Gospodarki Morskiej
Kierownik Zakładu - dr hab. Ernest Czermański, prof. UG(pok. 327) tel: 058 5231336

dr hab. Hanna Klimek, prof. UG (opiekun specjalności MTiHM)

(pok. 323) tel. 058 5231326

dr Małgorzata Bielenia

(pok. 327) tel: 058 5231336

dr Janusz Dąbrowski(pok. 323) tel: 058 5231326
dr Tomasz Nowosielski(pok. 311) tel: 058 5231336

 

Zakład Gospodarki Elektronicznej
Kierownik Zakładu - dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG (pok. 321) tel: 058 5231371
dr Olga Dębicka (opiekun specjalności Biznes Elektroniczny) (pok. 315) tel: 058 5231338
dr Anna Galik(pok. 317) tel: 058 5231331  
dr Dagmara Wach(pok. 318) tel: 058 5231332
dr Adam Borodo(pok. 318) tel: 058 5231332

 

Zakład Gospodarki Globalnej
Kierownik Zakładu - dr hab. n. ek. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbekprof. UG (pok. 316) tel: 058 5231374
dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG(pok. 320) tel: 058 5231373
dr Jacek Grodzicki(pok. 326) tel: 058 5231246
dr Tomasz Gutowski(pok. 315) tel: 058 5231338

dr Bożena Kłusek-Wojciszke (opiekun specjalności Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska)

(pok. 326) tel: 058 5231246

 

Pracownia techniczna