Struktura organizacyjna

 

DYREKCJA INSTYTUTU
Dyrektor Instytutu - dr hab. n. ek. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UGtel. 058 523 1374 (pok. 316)
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych - dr Ernest Czermańskitel. 058 523 1336 (pok. 327)
Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia - dr Olga Dębickatel. 058 5231338 (pok. 315)
Sekretariat Instytutu - Hanna Wanaszfax. 058 5231389 (pok. 324)
tel. 058 523 1426

 

RADA INSTYTUTU
Przewodniczący Rady:
dr hab. n. ek. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG

 

Członkowie Rady:
dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG
dr hab. Hanna Klimek, prof. UG
dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG
dr Ernest Czermański
dr Olga Dębicka
dr Bożena Kłusek-Wojciszke
mgr Adam Borodo

  

ZAKŁADY INSTYTUTU
Zakład Handlu Morskiego
Kierownik Zakładu - dr hab. Hanna Klimek, prof. UG
(kierownik specjalności Międzynarodowy Transport i Handel Morski)
(pok. 323) tel. 058 5231326
prof. dr hab. Jerzy Kujawa(pok. 322) tel: 058 5231229
dr Ernest Czermański(pok. 327) tel: 058 5231336
dr Janusz Dąbrowski(pok. 323) tel: 058 5231326
dr Tomasz Nowosielski(pok. 327) tel: 058 5231336

 

Zakład Gospodarki Elektronicznej
Kierownik Zakładu - dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG (pok. 321) tel: 058 5231371
dr Olga Dębicka
(kierownik specjalności Biznes Elektroniczny) 
(pok. 315) tel: 058 5231338
dr Dagmara Wach(pok. 318) tel: 058 5231332
mgr Adam Borodo(pok. 318) tel: 058 5231332
mgr Michał Żynda(pok. 319) tel: 058 5231250
mgr Anna Galik(pok. 317) tel: 058 523 13 31  

 

 

Zakład Gospodarki Globalnej
Kierownik Zakładu - dr hab. n. ek. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbekprof. UG (pok. 316) tel: 058 5231374
dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG(pok. 320) tel: 058 5231373
dr Jacek Grodzicki(pok. 326) tel: 058 5231246
dr Tomasz Gutowski(pok. 315) tel: 058 5231338

dr Bożena Kłusek-Wojciszke
(kierownik specjalności Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska)

(pok. 326) tel: 058 5231246Pracownia techniczna
Barbara Majer(pok. 314) tel: 058 523 1114