Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi

Katedra Transportu i Handlu Morskiego UG od wielu lat utrzymuje i rozwija współpracę naukową i dydaktyczną ze znanymi ośrodkami naukowymi za granicą. Podstawą tej współpracy są podpisane umowy generalne oraz dołączone do nich programy robocze, a także umowy bilateralne w ramach programu Erasmus. Współpraca koncentruje się przede wszystkim na:

 • prowadzeniu wspólnych badań naukowych;
 • wymianie wykładowców prezentujących tematykę związaną z działalnością naukowo-badawczą danych jednostek organizacyjnych;
 • uczestniczeniu w konferencjach naukowych organizowanych przez współpracujące ośrodki naukowe;
 • odbywaniu staży naukowych przez pracowników
 • wspólnych publikacjach naukowych.

 

Obecnie współpracujemy z następującymi uczelniami zagranicznymi: 

 • University of Antwerp (RUCA) - Institute of Transport and Maritime Management
 • University of Rostock - Institute of Transport and Logistics
 • University of Plymouth - Institute of Marine Studies
 • University of Turku - Center for Maritime Studies
 • Dokuz Eylül University - School of Maritime Business and Management, Izmir
 • Suleyman Demirell University - Department of Economics, Isparta
 • University of Rijeka - Faculty of Tourism and Management Hospitality, Opatija
 • Baltic State Academy of the Fishing Fleet - Faculty of Economics, Kaliningrad