Współpraca z praktyką gospodarczą

Katedra Transportu i Handlu Morskiego utrzymuje ścisłe kontakty z praktyką gospodarczą, od sektora TSL, zwłaszcza w jego morskim segmencie poczynając, na instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych kończąc. Szczególnie bliskie więzi łączą Instytut z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A., Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A., Morską Agencją w Gdyni Sp. z o.o., PPM Polfracht, "Chipolbrok" w Gdyni, C. Hartwig Gdynia S.A., Gdańską Stocznią Remontową im. J. Piłsudskiego S.A. w Gdańsku, Polską Żeglugą Bałtycką S.A. w Kołobrzegu, POL-Levant Sp. z o.o. w Gdyni, TUiR "Warta" Oddział w Gdyni, Grupą Nokaut S.A., Polską Żeglugę Morską w Szczecinie, Kuehne + Nagel sp. z o. o., Inter Marine Container Lines Ltd. (IMCL) sp. z o. o., Solid Logistics, Unifeeder. W przedsiębiorstwach tych, często na najwyższych szczeblach zarządzania, pracuje wielu naszych absolwentów.

Współpraca ta przejawia się z jednej strony w bezpośrednich, osobistch kontaktach między kierownictwem i pracownikami Katedry i przedsiębiorstw, a z drugiej w bardziej zorganizowanych formach, jak współorganizacja i współudział w konferencjach i seminariach naukowych, wykłady gościnne przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacja staży studenckich w przedsiębiorstwach oraz wsparcie logistyczne i finansowe różnych przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych. Pracownicy Katedry wykonują również opracowania badawcze i różnego rodzaju ekspertyzy wykorzystywane w praktyce gospodarczej.

Na podkreślenie zasługuje także długoletnia i owocna współpraca z Ministerstwem właściwym do spraw gospodarki morskiej, dla którego wykonywane są opracowania programowe i opinie wykorzystywane w kształtowaniu polityki morskiej państwa. Wielu pracowników Katedry pełniło, bądź pełni funkcję członków rad nadzorczych oraz doradców i konsultantów w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej oraz w organizacjach branżowych.