Działalność naukowa

Prowadzone w Katedrze Transportu i Handlu Morskiego badania naukowe dotyczą:

 • zagadnień ekonomicznych i organizacyjnych związanych z rozwojem i funkcjonowaniem sfery obrotów morskich, w szczególności handlu morskiego, żeglugi międzynarodowej i portów morskich;
 • funkcjonowania rynku międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku transportowego, w warunkach gospodarki globalnej;
 • ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem;
 • gospodarki elektronicznej stanowiącej podstawę "nowej ekonomii" i społeczeństwa informacyjnego;
 • turystyki morskiej i nadmorskiej;
 • zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji społecznej.


Prace badawcze podejmowane są zarówno jako badania własne poszczególnych pracowników Katedry, jak i badania zespołowe prowadzone pod auspicjami Narodowego Centrum Nauki oraz w ramach współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i innymi organizacjami i instytucjami.

Katedra Transportu i Handlu Morskiego UG utrzymuje kontakty z ośrodkami naukowymi w kraju, takimi jak:

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Akademia Morska w Gdyni,
 • Akademia Morska w Szczecinie,
 • Politechnika Gdańska,
 • Instytut Morski w Gdańsku

oraz zagranicznymi:

 • University of Antwerp (RUCA),
 • University of Rostock,
 • University of Plymouth,
 • University of Turku,
 • Dokuz Eylül University,
 • Suleyman Demirell University,
 • University of Rijeka,
 • Baltic State Academy of the Fishing Fleet.

 

Pracownicy Katedry są członkami lub współpracują z takimi organizacjami i towarzystwami naukowymi jak:

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
 • Towarzystwo Ekonomistów Polskich,
 • Gdańskie Towarzystwo Naukowe,
 • International Association of Maritime Economists,
 • Gdańska Izba Gospodarcza,
 • Krajowa Izba Gospodarcza,
 • Związek Miast i Gmin Morskich,
 • Samorządy terytorialne.