MTiHM

 

Specjalność MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT I HANDEL MORSKI na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze jest prowadzona przez zespół pracowników Instytutu Transportu i Handlu Morskiego.

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI


Propozycja studiów na specjalności MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT I HANDEL MORSKI adresowana jest do studentów, którzy wiedzę zdobywaną na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze chcą uzupełnić o znajomość problematyki biznesu międzynarodowego, w szczególności morskiego. Transport morski, zarówno ten międzykontynentalny, jak również ten w wymiarze regionalnym lub lokalnym, a w szczególności w Regionie Morza Bałtyckiego, rozwija się intensywnie. Międzynarodowy handel morski, stanowiący ok. 75% handlu światowego, potrzebuje specjalistów, którzy obok standardowej wiedzy niezbędnej w handlu zagranicznym, znają specyfikę techniczno-organizacyjną i prawną obrotu morskiego.

Zapotrzebowanie na takich specjalistów w Polsce będzie rosło w miarę zacieśniania związków polskiej gospodarki z gospodarką światową, rozwoju działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw gospodarki morskiej, realizacji strategii rozwoju regionów nadmorskich oraz postępów integracji z Unią Europejską, która stawia sobie za cel przesunięcie jak największej części obrotów handlowych z dróg lądowych na morskie (transport morski obsługuje 90% handlu zewnętrznego Wspólnoty i ponad 40% obrotów między państwami członkowskimi).

Profil kształcenia jest na tyle szeroki, że nasi absolwenci szybko i sprawnie adaptują się do zróżnicowanych wymagań współczesnych pracodawców. Potwierdzają to kariery zawodowe absolwentów specjalności prowadzonych przez ITiHM, których można spotkać zarówno w portach morskich, jak i przedsiębiorstwach żeglugowych, spedycyjnych, logistycznych, maklerskich, ubezpieczeniowych i innych obsługujących handel morski (wielu z nich zajmuje kierownicze stanowiska), a także w działach handlowych i logistycznych przedsiębiorstw eksportujących i importujących towary drogą morską.

 

Powody, dla których warto wybrać specjalność MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT I HANDEL MORSKI:

  • interesujący program studiów, umożliwiający połączenie wiedzy menedżerskiej z umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych,

  • wyjątkowo bogata oferta przedmiotów praktycznych, wysoce użytecznych w pracy zawodowej,

  • kompetentni i życzliwi wykładowcy,

  • nowoczesne formy prowadzenia zajęć,

  • pomoc w organizacji praktyk studenckich w przedsiębiorstwach branży morskiej (i nie tylko),

  • gościnne wykłady prowadzone przez przedstawicieli praktyki gospodarczej,

  • możliwość wyjazdu na studia zagraniczne,

  • szansa na ciekawą pracę w Polsce i za granicą (w państwach UE odczuwane są braki kadry ekonomicznej o morskim profilu wykształcenia).

Studenci, którzy wybiorą specjalność MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT I HANDEL MORSKI mają szansę zarówno na ciekawe studia, jak i na ciekawą pracę. Realizowane obecnie w naszym regionie oraz planowane w przyszłości liczne inwestycje związane z gospodarką morską oraz dążenia UE do zwiększenia roli transportu morskiego w obsłudze handlu wewnątrzunijnego pozwalają sądzić, iż miejsc pracy w tej branży będzie coraz więcej.

 

INSTYTUT TRANSPORTU I HANDLU MORSKIEGO
OFERUJE SPECJALNOŚĆ
DAJĄCĄ PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE DO PRACY
W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM, ZWŁASZCZA MORSKIM