O Zakładzie

Zakład Gospodarki Morskiej

Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot


tel. 058 523 13 89
fax. 058 523 13 89

e-mail:
itihm@ug.edu.pl

 

Zakład Gospodarki Morskiej prowadzi specjalność

 Międzynarodowy Transport i Handel Morski


Zakład Gospodarki Morskiej prowadzi badania oraz dydaktykę w zakresie funkcjonowania i rozwoju portów morskich, żeglugi morskiej, lądowo-morskich łańcuchów transportowych (w tym także rozwoju transportu intermodalnego), ochrony środowiska morskiego, konkurencyjności i innowacyjności polskiego transportu morskiego.

Pracownicy Zakładu Gospodarki Morskiej:

Kierownik: prof. UG, dr hab. Hanna Klimek (jednocześnie kierownik specjalności MTiHM)
prof. zw. dr hab. Jerzy Kujawa
dr Janusz Dąbrowski
dr Tomasz Nowosielski
dr Ernest Czermański