dr hab. Marcin Wołek

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1366
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
216
e-mail:
WWW:
Inne funkcje:

radny Miasta Gdyni, członek Komitetu Doradczego projektu europejskiego TRANSFORUM

członek Policy Advisory Board projektu unijnego LINK

 kierownik projektu CIVITAS DYNAMO na UG

członek Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim 2019/2020

poniedziałek      9.30 - 11.00

 

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2019/2020

w dniu zjazdu 30 min. po zajęciach

-----

w pilnych sprawach proszę o kontakt tel. 605  215  685 lub  

pok. 216 oraz mailowo: przestrzen_2014@wp.pl