dr Marcin Wołek

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1366
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
216
e-mail:
WWW:
Inne funkcje:

radny Miasta Gdyni, członek Komitetu Doradczego projektu europejskiego TRANSFORUM

członek Policy Advisory Board projektu unijnego LINK

 kierownik projektu CIVITAS DYNAMO na UG

członek Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa

Informacje dla studentów
Passenger transport
Introduction to transport economics
wyniki egzaminu Strategie rozwoju JST z dnia 29.01.2019
oceny z zaliczenia i egzaminu SRJST
WYNIKI EGZAMINU SRJST, ST. NIESTACJONARNE
wyniki zaliczenia z przedmiotu
trolleybus transport e-book
Analiza rynku transportowego wyniki test
Marketing - studia niestacjonarne
Transport kolejowy