dr Marcin Wołek

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1366
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
216
e-mail:
WWW:
Inne funkcje:

radny Miasta Gdyni, członek Komitetu Doradczego projektu europejskiego TRANSFORUM

członek Policy Advisory Board projektu unijnego LINK

 kierownik projektu CIVITAS DYNAMO na UG

członek Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa

Kariera
 • 1992 - 1997 studia na Wydz. Ekonomicznym UG, specjalność Transport i Logistyka
 • 1997 - 2006 asystent w Katedrze Rynku Transportowego na Wydz. Ekonomicznym UG
 • 2005 - tytuł naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Marketingowe kształtowanie przewagi konkurencyjnej miasta. Studium na przykładzie Gdyni")
 • od 2006 do chwili obecnej adiunkt w Katedrze Rynku Transportowego na Wydz. Ekonomicznym UG
Publikacje

2013


1. M. Wołek: Public transport innovation: changing structures to achieve ambitious targets."Eurotransport" 2013 nr 6, ISSN 1478-8217, s. 36-38, współautor 33% (współautorzy I. Cre, T. Matrai).

2. M. Wołek: Transport trolejbusowy w kształtowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej na przykładzie Gdyni. "Autobusy" 2013 nr 7-8, s. 64-68, 100%

3. M. Wołek: Promocja transportu trolejbusowego w świetle analizy studiów przypadków Gdyni i Salzburga. "Transport Miejski i Regionalny" 2013 nr 7, 100%

4. M. Wołek: Dworzec kolejowy w kształtowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej. [W:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego 2013"  Nr, Problemy Funkcjonowania Transportu i Rynku Transportowego. Red. D. Rucińska. ISSN 0208-4821, obj. 12 str., 100%

5. M. Wołek: Pojazdy niskoemisyjne w transporcie publicznym w ramach projektu Clean Fleets. "Autobusy" 2014, nr 1-2, s. 2-5, 100%

6. The Trolleybus as an Urban Means of Transport in the Light of the Trolley Project. Red. M. Wołek, O. Wyszomirski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, autorstwo lub współautorstwo 3 rozdziałów

7. M. Wołek: Plan of intermodal integration node of Gdynia Karwiny. [W:] J. Spousta et. al.: Trolleybus Compendium. Opracowanie w ramach projektu europejskiego TROLLEY. Centrum Dopravniho Vyzkumu, Brno, ISBN 978-80-86502-50-2, s. 46-48, 100%

8. M. Wołek (współautor): D3.1 Context Conditions for TIDE Cities. Prepared within TIDE Project (7th Framework Programme), 07.2013, s. 252-261 oraz 265-266, 5% całości


2012

 1. M. Wołek: Percepcja transportu trolejbusowego w świetle wyników badań preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców. [W:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego 2012"  Nr 44, Problemy Funkcjonowania Transportu i Rynku Transportowego. Red. D. Rucińska. ISSN 0208-4821, obj. 20 stron, 33% (współautorzy K. Hebel, O. Wyszomirski),
 2. M. Wołek: Finansowanie pasażerskiego transportu regionalnego  w Polsce. [W:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego 2012"  Nr 44, Problemy Funkcjonowania Transportu i Rynku Transportowego. Red. D. Rucińska. ISSN 0208-4821, s. obj. 17 stron, 100%
 3. M. Wołek: Finansowanie regionalnego transportu kolejowego w Polsce przez samorząd województwa w latach 2004-2010. "Logistyka" 2012, nr 3, ISSN 1231-5478, CD, s. 1-5, 100%,
 4. M. Wołek: Bezpieczeństwo w miejskim transporcie zbiorowym w świetle wyników badań marketingowych.  "Transport Miejski i Regionalny" 2012,  nr 6, ISSN 1732-5153,  s.19-24, 25% (współautor K. Hebel)
 5.  M. Wołek: Projekt TROLLEY jako platforma współpracy środowisk transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej. "Autobusy" 2012 nr 10, s. 16-18, 100%
 6.  M. Wołek: Wydatki samorządów województw na transport kolejowy w 2011 r. "Technika Transportu Szynowego" 2012 nr 10, ISSN 1232-3829, s. 46-48, 100% 
 7.   M. Wołek: Shift of transport paradigms in Central Eastern Europe: Gdynia (PL) and Koprivnica (HR) setting trends in Sustainable Urban Mobility Planning. [W:] Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012 nr 48 ( 2012 ), ISSN: 1877-0428 s. 2748 - 275, współautor, 33% (współautorzy H. Hečimovič, B. Decker)
 8. M. Wołek: Rozdział 8. [W:] Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie-przemiany-rozwój. Redakcja naukowa D. Rucińska. Warszawa 2012, ISBN   978-83-208-1998-4.
 9. M. Wołek: Local Trolley Guides. Raport badawczy  opracowany w ramach projektu TROLLEY realizowanego z programu UE dla Europy Centralnej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Sopot-Gdynia 2012, maszynopis, s. 1-53, 50% (współautorzy K. Najman, K. Migdał - Najman),
 10. M. Wołek: Survey on perception of trolleybuses. Raport badawczy opracowany w ramach projektu TROLLEY realizowanego z programu UE dla Europy Centralnej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Sopot-Gdynia 2012 maszynopis, s. 1-53, 50% (współautorzy K. Hebel, O. Wyszomirski),
 11. M. Wołek: Competition Report DB. Deutsche Bahn Competition Report 2012, Berlin - Frankfurt 2012, obj. 6 stron (w jęz. angielskim oraz niemieckim), 100%

 


 2011

 1. "Stosunek mieszkańców do trolejbusów jako czynnik społeczny determinujący rozwój komunikacji trolejbusowej - analiza wybranych miast Europy Środkowo-Wschodniej w ramach projektu TROLLEY". [W:]  "Funkcjonowanie i rozwój transportu". Pod red. W. Rydzkowskiego "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego" Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 41, ISSN 0208-4821, s. 105-117.   Gdańsk 2011.             
 2. "Most Øresund w systemie transportowym Europy Bałtyckiej" “Technika Transportu Szynowego" 2011 nr 12, s. 12-15.  Warszawa 2011
 3. "Transport kolejowy w województwie pomorskim. Wybrane zagadnienia rozwojowe".  "Transport i Komunikacja" 2011 nr 5, s. 92-95.  Warszawa 2011.           
 4. "Współautorstwo i aplikacji projektowej do 7-go Programu Ramowego pt. DYNamic Citizens @ctive for sustainable MObility (DYN@MO) z działania SST.20113.4_1 "Design, implement and test innovative strategies for sustainable urban transport".            
 5. "Współautorstwo i aplikacji projektowej do 7-go Programu Ramowego pt. "Transport Innovation Deployment for Europe (akronim TIDE) z działania FP7-SST-2012-RTD-1, Bruksela grudzień 2011.         
    

2010:

·         The role of tram transportation In the transportation systems of Polish cities. [W:] Contemporary transportation systems. Selected theoretical problems. The development of transportation systems. Edited by R. Janecki, G. Sierpiński. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010, ISBN 978-83 -7335-672-6, s. 291-300, współautor (z K. Hebel)

·         Suchy port w Falköping - studium przypadku. "Technika Transportu Szynowego" 2010, nr 5-6, ISSN 1232-3829, obj. 3 str., 100%

·         WYDATKI NA TRANSPORT JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w latach 2003 - 2008. "Logistyka" 2010 nr 2, płyta CD, udział 100%

·         Perspektywy rozwoju komunikacji tramwajowej w polskich miastach. "Transport i Komunikacja" 2010 Nr 1, ISSN 1732-2774, s. 18-22, współautor (wspólnie z K. Hebel)

·         Przykładowe rozwiązania w zakresie rewitalizacji lokalnych dworców kolejowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii. "Transport i Komunikacja" Nr 2, ISSN 1732-2774, s. 18-22, współautor (wspólnie z A. Masselem)

·         The place of Øresund Bridge. “Baltic Transport Journal" 2010 Nr 6, ISSN 1733-6732, s. 51-53, 50% (wspólnie z E. Czermańskim)

 

2009:

Sustainable Urban Mobility: Integrated Perspective [W:] Innovative perspective of transport and logistics. Edited by J. Burnewicz. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7326-676-6, s. 237-247,

Transport kolejowy w obsłudze portów lotniczych: europejskie studia przypadków. "Logistyka" 3/2009, ISSN 1231-5478, płyta cd .

Incentives and public service contracts in transport in Gdynia, Poland. [W:]   SPUTNIC Good Practise, SPUTNIC Cluster: Market Organization. Opracowanie w ramach projektu europejskiego SPUTNIC, Gdynia 2009, współautor (wspólnie z O. Wyszomirskim)

Funkcjonowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w wybranych krajach Europy: wnioski dla Polski. "Transport i Komunikacja" 2009 nr 4, s. 40-45, 50% (wspólnie z A. Masselem)

Współpraca w opracowaniu oraz recenzji materiałów w ramach projektu "Evaluation, Monitoring and Dissemination for CIVITAS II" (akronim "GUARD") IN THE ‘COMPETITIVE AND SUSTAINABLE GROWTH’ PROGRAMME OF THE 6TH RTD FRAMEWORK PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION. Trójmiasto - Wiedeń 2009

Opracowanie części dokumentu "Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści" oraz opracowanie załącznika "Analiza prognoz" dla projektu: "Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy  do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec  do stacji MPL Okęcie)", Trójmiasto - Warszawa 2009 

Opracowanie schematu oceny i pomiaru celów wdrażanej strategii rozwoju Miasta Tczewa. Trójmiasto - Tczew 2009, 50% (współautor, wspólnie z T. Brodzickim)

Opracowanie "Założenia do procesu aktualizacji dokumentu strategii rozwoju Miasta Kwidzyna". Trójmiasto - Kwidzyn 2009, 50% (współautor, wspólnie z T. Brodzickim)

Zainteresowania
 • ekonomika i organizacja transportu kolejowego
 • ekonomika i organizacja transportu miejskiego
 • badania rynkowe i marketingowe w transporcie
 • funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego
 • marketing terytorialny
 • promocja
Inne

radny Miasta Gdyni 1998 do chwili obecnej

2005 - 2008 przewodniczący Komisji Transportu Związku Miast Bałtyckich

kierownik projektu TROLLEY na UG (Program Central Europe)

członek Komitetu Sterującego projektu NICHES + (7FP)

ekspert w projekcie SPUTNIC (6 FP)

człowiek "Otwartego Rynku Kolejowego" w roku 2009