dr Dagmara Wach

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1332
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
318
Inne funkcje:

Kierownik Studium Podyplomowego Biznesu Elektronicznego

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w sesji poprawkowej: 

12.09.2018: godz. 10.00-11.00


Wszystkie dodatkowe informacje, zmiany, odwołania znajdują się na stronie: blog.dwach.edu.pl.