dr Dagmara Wach

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1332
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
318
Inne funkcje:

Kierownik Studium Podyplomowego Biznesu Elektronicznego

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w sesji letniej: 

10.06.: 12.30-13.30 
19.06.: 10.15-11.15
24.06.: 10.00-11.00


Wszystkie dodatkowe informacje, zmiany, odwołania znajdują się na stronie: blog.dwach.edu.pl.