Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Mikroekonomii
stanowisko: pracownik Biura Dziekana, pok: 112, telefon: +48585231164, e-mail: wioletta.zakrzewska@ug.edu.pl

stanowisko: asystent, pok: 4006, telefon: , e-mail: kaja.zaleska@prawo.ug.edu.pl

stanowisko: -, pok: , telefon: , e-mail:
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego
stanowisko: profesor zwyczajny, pok: 204, telefon: 58-523-1236, e-mail: jacek.zaucha@ug.edu.pl

stanowisko: adiunkt, pok: , telefon: , e-mail:
Katedra Mikroekonomii
stanowisko: adiunkt, pok: 111, telefon: 58-523-1260, e-mail: malgorzata.zielenkiewicz@ug.edu.pl

stanowisko: , pok: , telefon: , e-mail: