Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG

Katedra Logistyki
stanowisko: adiunkt, pok: 110, telefon: 58-523-1351, e-mail: leszek.reszka@ug.edu.pl
DziekanatDziekanat ogólny
stanowisko: specjalista d/s administracji, pok: 110, telefon: 58-523-1351, e-mail: planyek@ug.edu.pl

stanowisko: -, pok: , telefon: , e-mail: