Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UG


stanowisko: , pok: , telefon: , e-mail:
Katedra Makroekonomii
stanowisko: kierownik Biura Dziekana, pok: 224, telefon: +48585231324, e-mail: j.nawrocka@ug.edu.pl

stanowisko: -, pok: , telefon: , e-mail:
Katedra Makroekonomii
stanowisko: asystent, pok: 309, telefon: 058-523-1334, e-mail: lilia.neumann@ug.edu.pl
Laboratorium Informatyczno-Aparaturowe
stanowisko: specjalista d/s aparatury, pok: 124, telefon: 058-523-1238, e-mail: dariusz.niemczak@ug.edu.pl