dr Marek Reysowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1392
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
307
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

I tydzień, wtorek, 16.45-18.15

II tydzień, wtorek, 13.00-14.30