dr Marek Reysowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1392
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
307
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

2018-09-07, piątek, godz.14.00-15.00

2018-09-20, czwartek, godz. 11.00-12.00

2018-09-26, środa, godz. 13.00-13.45