dr Leszek Reszka

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1351
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
110
Inne funkcje:

Koordynator kierunku ekonomia

Opiekun naukowy Naukowego Koła Logistyki

Kierownik Studiów podyplomowych: Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej oraz Studiów podyplomowych z logistyki dla nauczycieli

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Najbliższe konsultacje odbędą się podczas letniej sesji egzaminacyjnej poprawkowej we wrześniu 2022 roku (szczegóły później).