VIII edycja - 2021

Do VIII edycji konkursu zgłoszone zostały przez promotorów na WE najlepsze prace dyplomowe, których obrona odbyła się w okresie 1.10.2020 r.-30.09.2021 r.

W kategorii prac licencjackich nominowane zostały następujące prace:

 1. Kacper Kruk, Społecznie odpowiedzialne fundusze inwestycyjne, promotor - dr hab. Iwona Sobol,
 2. Dominika Siemaszko, Znaczenie eksportu w rozwoju branży kosmetycznej w Polsce, promotor - dr hab. Hanna Treder, prof. UG,
 3. Julia Kołodziej, Występowanie paradoksu Veblena wśród konsumentów Polski i Niemiec, promotor -    dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG,
 4. Paweł Tarka, Dolaryzacja w walutowych rozliczeniach obrotu ropą naftową, promotor - dr Łukasz Dopierała,
 5. Michał Roda, Kreowanie wizerunku marki na przykładzie Nike, promotor - dr Marcin Krzaczek,
 6. Magdalena Gackowska, Marketing i kompetencje pośrednika w procesie sprzedaży nieruchomości mieszkaniowej, promotor - dr Tomasz Czuba.


W kategorii prac magisterskich nominowane zostały następujące prace:

 1. Natalia Pucman, Fundusze inwestycyjne typu REITS jako atrakcyjna forma inwestowania na polskim rynku nieruchomości, promotor - dr Magdalena Mosionek-Schweda,
 2. Marcin Hofman, Innowacyjność jako czynnik budowania przewagi konkurencyjnej na międzynarodowym rynku smartfonów, na przykładzie przedsiębiorstwa Apple Inc., promotor - dr hab. Hanna Treder, prof. UG,
 3. Ewelina Synak, Innowacje ekologiczne w polskich portach morskich, promotor - dr hab. Hanna Klimek, prof.. UG,
 4. Paulina Kuna, Controlling finansowy jako system wspierający zarządzanie oraz ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa produkcyjnego na przykładzie Grupy Kapitałowej Żywiec S.A, promotor -    dr hab. Iwona Sobol,
 5. Martyna Komenda, Strategia relatywnej i absolutnej stopy zwrotu - badanie efektywności na przykładzie funduszy inwestycyjnych typu ETF i Absolute Return, promotor - dr Sławomir Antkiewicz.


Na podstawie recenzji wykonanych w pierwszym etapie oceny na poziomie WE, do etapu ogólnopolskiego skierowane zostały dwie najlepsze prace dyplomowe:

w kategorii prac licencjackich:  Kacper Kruk, Społecznie odpowiedzialne fundusze inwestycyjne, promotor - dr hab. Iwona Sobol,

w kategorii prac magisterskich: Natalia Pucman, Fundusze inwestycyjne typu REITS jako atrakcyjna forma inwestowania na polskim rynku nieruchomości, promotor - dr Magdalena Mosionek-Schweda,Na etapie ogólnopolskim wyróżnione zostały następujące prace dyplomowe:


- w kategorii prac licencjackich:

I miejsce - Sławomir SzwajkoszInternacjonalizacja przedsiębiorstwa z branży gier komputerowych a jego wyniki finansowe na przykładzie grupy kapitałowej CD Projekt, promotor prof. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

III miejsce (ex aequo) - Julia PerekWpływ Internetu Rzeczy na rozwój transgranicznego e-commerce na przykładzie przedsiębiorstwa Amazon, promotor dr Sylwia Talar, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

III miejsce (ex aequo)  - Oliwia Witecka, Business angels na rynku europejskim, promotor dr Tomasz Sosnowski, Uniwersytet Łódzki;


- w kategorii prac magisterskich:

I miejsce – Michał Kulbacki, Państwowe fundusze majątkowe jako element polityki antykryzysowej, promotor dr hab. Krzysztof Falkowski, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa;

II miejsce – Piotr Młynarz, Analiza atrakcyjności inwestycyjnej polskiej branży motoryzacyjnej na tle pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej, promotor dr Marta Ulbrych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

III miejsce - Tan Enzon, The Innovation Prism Model - Innovation Management in the Digital Economy, promotor dr hab. Kowalski, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa.


Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce  3 czerwca 2022 r. w czasie ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej organizowanej przez Uniwersytet Łódzki.