II edycja - 2015

Do II edycji konkursu zgłoszone zostały na Wydziale Ekonomicznym UG następujące prace magisterskie obronione w r.a. 2015/2016:

 

 • mgr Karol Malinowski, Eksport artykułów spożywczych z Polski do Chin, promotor: prof. dr hab. Ewa Oziewicz
   
 • mgr Marta Balejko, E-mail marketing jako przykład marketingu bezpośredniego tworzącego wartość i budującego komunikację, promotor: dr Marcin Skurczyński
   
 • mgr Damian Tetzlaf, Znaczenie ropy naftowej w rozwoju gospodarczym Nigerii, promotor: dr hab. Hanna Treder, prof. UG
   
 • mgr Anna Pontus, Wpływ naftowego kontraktu stulecia na eksploatację azerskich złóż ropy naftowej z 1994 r. na gospodarkę Azerbejdżanu, promotor: dr Tomasz Michałowski
   

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Wydziałową Komisję Konkursową do etapu ogólnopolskiego zostały wytypowane dwie prace: mgr. Karola Malinowskiego oraz mgr Marty Balejko.

 

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, spośród dwunastu prac magisterskich zgłoszonych przez wszystkie ośrodki akademickie, najwyższe noty od recenzentów uzyskały następujące prace:

  

 • I nagroda - nagroda w wysokości 5000 zł: mgr Patrycja Judyta Góralczyk, Uniwersytet Łódzki,
  Exchange Traded Funds na polskim rynku kapitałowym
   
 • II nagroda - nagroda w wysokości 3000 zł: mgr Mariusz Maziarz, Szkoła Główna Handlowa,
  Międzynarodowa analiza zależności przyczynowych relacji wartości wspólnotowych i wzrostu gospodarczego

 • III nagroda (ex aequo) - nagroda w wysokości 2 x 1000 zł:
   
  • mgr Dominika Stańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
   Kształtowanie trendów generacji Y za pomocą  społecznościowych aplikacji mobilnych – Instagram, Snapchat, Tinder
    
  • mgr Anastazja Wołowiec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
   Globalizacja usług - business proces offshoring a outsourcing

 

Nagrody zostały wręczone laureatom  20 maja 2016 r. w czasie ogólnopolskiej Konferencji Dydaktycznej zorganizowanej przez Instytut Handlu Zagranicznego  na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Promotorzy nagrodzonych prac otrzymali okolicznościowe dyplomy.

 

 

 

 

LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!