VII edycja - 2020

VII edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu MSG objęta została Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

W wyniku przeprowadzenia I etapu konkursu na poziomie Wydziału Ekonomicznego, do II etapu ogólnopolskiego zgłoszone zostały dwie najlepsze prace dyplomowe napisane w r.a. 2019/2020:

W kategorii prac magisterskich:
Andrzej Przybylski, Wpływ rozwoju wysokich technologii na wzrost popytu wśród klientów detalicznych, promotor - prof. dr hab. Ewa Oziewicz;

W kategorii prac licencjackich:
- Karol Orzeł, Wpływ koniunktury na rynku surowców na finanse publiczne Federacji Rosyjskiej, promotor – dr Łukasz Dopierała.
Do VII edycji konkursu zgłoszone zostały przez promotorów na WE najlepsze prace dyplomowe, których obrona odbyła się w okresie 1.10.2019 r.-30.09.2020 r.

W kategorii prac licencjackich nominowane zostały następujące prace:

 1. Klaudia Kuzak,  Czarny łabędź 2020 roku. Wpływ ogłoszenia pandemii koronawirusa na światową i polską gospodarkę; promotor - dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG,

 2. Karol Orzeł, Wpływ koniunktury na rynku surowców na finanse publiczne Federacji Rosyjskiej; promotor – dr Łukasz Dopierała,
             
 3. Natalia Pokrzywiec, Afryka jako perspektywiczny kierunek ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw; promotor – dr Monika Grottel,

 4. Aleksandra Dąbrosz, CHAEBOL motorem gospodarki Korei Południowej na przykładzie Samsung Electronics; promotor - dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG;


W kategorii prac magisterskich nominowane zostały następujące prace:

 1. Paulina Wujke, Stosunki handlowe między Rosją a UE po aneksji Krymu w kontekście wojny celnej i embarga; promotor – dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG,

 2. Klaudia Hinz,  The role of information technologies outsourcing in the investment attractiveness of Poland; promotor – dr Magdalena Markiewicz,

 3. Małgorzata Lewandowska, Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie handlu i inwestycji – konfliktogenne porozumienie handlowe; promotor – dr Monika Grottel, 

 4. Michał Szczukowski,  Kształtowanie nowego ładu polityczno-gospodarczego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Chinami w obliczu globalizacji; promotor -  dr Tomasz Gutowski,

 5. Joanna Kowalska-Potok, Economic Aspects of Catalonia’s Separation from Spain; promotor - dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG,

 6. Dominika Mazur, Konkurencyjność międzynarodowa Austrii w latach 2009-2018 jako determinanta napływu BIZ; promotor - dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG,

 7. Andrzej Przybylski,  Wpływ rozwoju wysokich technologii na wzrost popytu wśród klientów detalicznych – na przykładzie światowego rynku smartphonów;  promotor – prof. dr hab. Ewa Oziewicz.
Na podstawie recenzji wykonanych w pierwszym etapie oceny na poziomie WE, do etapu ogólnopolskiego skierowane zostały dwie najlepsze prace dyplomowe:

 • w kategorii prac licencjackich: Karol Orzeł, Wpływ koniunktury na rynku surowców na finanse publiczne Federacji Rosyjskiej; promotor – dr Łukasz Dopierała,

 • w kategorii prac magisterskich: Andrzej Przybylski,  Wpływ rozwoju wysokich technologii na wzrost popytu wśród klientów detalicznych – na przykładzie światowego rynku smartphonów;  promotor – prof. dr hab. Ewa Oziewicz. 
W wyniku rozstrzygnięcia VII edycji konkursu na etapie ogólnopolskim wyróżnione zostały  następujące prace dyplomowe:

 
W grupie prac licencjackich przyznano:

I miejsce -Sylwia Cieślik - (Uniwersytet Łódzki) - Zastosowanie struktury variable interest entity na zagranicznych giełdach papierów wartościowych (promotor dr Tomasz Sosnowski)
III miejsce - Nguyen Thi Yen Nhi – (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) - The Impact of Corporate Governance on Firm Performance: Evidence from Polish Non-Financial Listed Firms (promotor dr hab. Konrad Sobański)


W grupie prac magisterskich przyznano

I miejsce - Alicja Kozak (Korenik) - (UE Wrocław) - Kształtowanie się wybranych zjawisk w strukturze społeczno-gospodarczej nowoczesnych miast– studium przypadku (promotor prof. dr hab. Bogusława Drelich Skulska)

 
Uroczyste ogłoszenie wyników VII edycji konkursu odbędzie się 23 czerwca 2021 r., w trakcie konferencji dydaktycznej zorganizowanej w formule online przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z udziałem przedstawicieli wszystkich zaangażowanych ośrodków akademickich.