Ogólnopolski Konkurs MSG

W 2013 r. została zawarta umowa między ośrodkami akademickimi, które oferują kształcenie na kierunkach Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, w sprawie uruchomienia ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską. Do porozumienia przystąpiły następujące uczelnie:

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Gdański
  • Uniwersytet Łódzki

 

 

Warunki uczestnictwa

 

Uczestnikiem konkursu może być absolwent studiów I lub II stopnia na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, który obronił pracę licencjacką lub magisterską, w roku akademickim poprzedzającym aktualną edycję konkursu.

 

 

Kwalifikacja prac

 

Na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego kwalifikacja prac dyplomowych do konkursu odbywa się w trybie zgłoszenia przez promotorów najlepszych prac obronionych w danym roku akademickim. Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone na podstawie recenzji przez Wydziałową Komisję, w skład której wchodzą kierownicy specjalności funkcjonujących w ramach kierunku MSG