V edycja - 2018Miło nam poinformować, że V edycja Konkursu na najlepszą pracę z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych została objęta patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii www.gov.pl/mpit
Spośród zgłoszonych przez promotorów na Wydziale Ekonomicznym UG prac magisterskich oraz licencjackich obronionych na kierunku MSG  w r.akad. 2017/18 wybrane zostały dwie prace najwyżej ocenione przez recenzentów wydziałowych, które zostały skierowane do dalszego etapu ogólnopolskiego. Były to następujące prace:

  1. (praca licencjacka) Patrycja Majdak, Ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych jako narzędzie ochrony przedsiębiorców przed skutkami cyberataków; promotor – prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider,
  2. (praca magisterska) Gracja Borowska, Digital Leadership for Digital Transformation. Study case of Faurecia Company; promotor – dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG


Wręczenie nagród laureatom V edycji Konkursu Prac MSG

21 maja 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską na kierunkach MSG. Nagrody przyznała Kapituła Konkursu w składzie:
 

  • prof. nadzw. dr hab. Hanna Treder – Przewodnicząca Kapituły
  • prof. zw. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska
  • prof. zw. dr hab. Tadeusz Sporek
  • prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat
  • prof. nadzw. dr hab. Andżelika Kuźnar
  • prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Janicka
  • prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wach


Laureatami V edycji zostali:

w kategorii prac magisterskich:

I lokata: Mgr Monika Wiercińska - za pracę magisterską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pt. Kraj pochodzenia jako determinanta zachowań nabywczych konsumentów na rynku odzieżowym (Promotor: prof. UE dr hab. Grzegorz Maciejewski)
II lokata: Mgr Gracja Borowska - za pracę magisterską obronioną na Uniwersytecie Gdańskim pt. Digital Leadership for Digital Transformation. Study-case of Faurecia Company (Promotor: prof. UG, dr hab. Aneta Oniszczuk – Jastrząbek)
III lokata: Mgr Katarzyna Stefaniuk - za pracę magisterską obronioną w Szkole Głównej Handlowej pt. Digital nomadism – buzzword, chwilowy trend czy przyszłość gospodarki? (Promotor: prof. SGH, dr hab. Marcin Wojtysiak – Kotlarski)
 
w kategorii prac licencjackich:

I lokata: Mateusz Maruszewski nagroda za pracę licencjacką obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie  pt. Wpływ postępu technicznego na nierówności ekonomiczne na przykładzie Stanów Zjednoczonych (Promotor: dr Elżbieta Bombińska)
II lokata – nie została przyznana
III lokata: Natalia Wojtaszuk nagroda za pracę licencjacką obronioną w Szkole Głównej Handlowej pt. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Chin do Unii Europejskiej w latach 2008-2016 (Promotor: dr Krzysztof Falkowski)

Dyplomy wręczyła przewodnicząca Kapituły Konkursu dr hab. Hanna Treder, prof. UG. Promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani specjalnymi dyplomami.