IX edycja - 2022

Do IX edycji konkursu zgłoszone zostały przez promotorów na WE najlepsze prace dyplomowe, których obrona odbyła się w okresie 1.10.2021 r.-30.09.2022 r.

W kategorii prac licencjackich nominowane zostały następujące prace:

 1. Marta Urban, Przyszłość reklam z wykorzystaniem wizerunku kobiet na podstawie wybranych europejskich kampanii z ostatnich 10 lat,  (promotor: dr Anna Sperska);
 2. Jakub Koseda, Zwyczaje zakupowe studentów na rynku piw rzemieślniczych, (promotor: dr hab. Joanna Pietrzak, prof.UG);
 3. Orest Michał Sytczyk, Wpływ konfliktu terytorialnego na wschodzie Ukrainy na relacje handlowe między Rosją a Ukrainą, (promotor: dr Tomasz Michałowski);
 4. Jakub Wilkowski, Pros and Cons of Joining the Eurozone, (promotor: dr Elżbieta Babula);
 5. Weronika Rubiszewska, Determinanty inwestycji w kamienie szlachetne na przykładzie diamentow, (promotor: dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG);
 6. Mikołaj Waszczeniuk, Wpływ pandemii COVID-19 na ceny akcji spółek giełdowych z sektora bankowego na wybranych giełdach europejskich, (promotor: dr Magdalena Markiewicz);
 7. Olga Sałdan, Finansowanie systemu ochrony zdrowia - rozwój systemów i regulacje na przykładzie rynku amerykańskiego i europejskiego, (promotor: dr Sławomir Antkiewicz).


W kategorii prac magisterskich nominowane zostały następujące prace:

 1. Patryk Bochnowski, Funkcjonowanie globalnego rynku obligacji islamskich, (promotor: dr Monika Szmelter);
 2. Maciej Zieliński, Znaczenie chińskiego producenta samolotów COMAC na międzynarodowym rynku lotniczym, (promotor: prof. dr hab. Ewa Oziewicz);
 3. Maciej Łojek, Wpływ COVID-19 na sytuację finansową wybranych europejskich klubów piłkarskich, (promotor: dr hab. Magdalena Mosionek-Schweda);
 4. Andrzej Koślicki, Fenomen Hollywood na globalnym rynku filmowym, (promotor: dr Monika Grottel).

       
Na podstawie recenzji wykonanych w pierwszym etapie oceny na poziomie WE, do etapu ogólnopolskiego skierowane zostały dwie najlepsze prace dyplomowe:

W kategorii prac licencjackich: Mikołaj Waszczeniuk, Wpływ pandemii COVID-19 na ceny akcji spółek giełdowych z sektora bankowego na wybranych giełdach europejskich, (promotor: dr Magdalena Markiewicz);

W kategorii prac magisterskich: Maciej Łojek, Wpływ COVID-19 na sytuację finansową wybranych europejskich klubów piłkarskich, (promotor: dr hab. Magdalena Mosionek-Schweda);


Na etapie ogólnopolskim wyróżnione zostały następujące prace dyplomowe:

- w kategorii prac licencjackich:

I lokata: Krzysztof Rydzykowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, za pracę pt. Przejawy społecznej odpowiedzialności gospodarstw domowych na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej [promotor: dr Joanna Kos-Łabędowicz]

(II i trzeciej lokaty – nie przyznano).

- kategorii prac magisterskich:

I lokata: Weronika Granosik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, za pracę pt. Proces konwergencji gospodarczej krajów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kryzysów gospodarczych [promotor: dr hab. Agnieszka Głodowska, prof. UEK]

II lokata: Marceli Hązła, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, za pracę pt. Rozwój wybranych gospodarek w obliczu nieciągłości procesów globalizacyjnych, [promotor: dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. UEP]

III lokata: Jakub Lesiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, za pracę pt. Konkurencyjność produkcji przemysłowej gospodarek Grupy Wyszehradzkiej w kontekście założeń polityki klimatyczno-energetycznej UE, [promotor: dr Marta Ulbrych]


Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce  21 czerwca 2023 r. w czasie ogólnopolskiego seminarium dydaktycznego organizowanego w formule on-line przez Uniwersytet Gdański.