I edycja - 2014

Do I edycji konkursu zgłoszone zostały na Wydziale Ekonomicznym UG następujące prace magisterskie obronione w r.a. 2014/2015:

 

 • mgr Marek Kotwica, Rynek kapitałowy w Rosji, promotor: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider
   
 • mgr Natalia Wojczulanis, Międzykulturowy wymiar gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, promotor: dr Aneta Oniszczuk-Jastrząbek
   
 • mgr Dorota Kulawczuk, Rozwój polskiego rynku dzieł sztuki, promotor: dr hab. Hanna Treder, prof. UG
   
 • mgr Adrian Ciesielski, Rola banków centralnych w utrzymywaniu stabilności systemu finansowego Unii Europejskiej, promotor: dr hab. Hanna Treder, prof. UG
   
 • mgr Katarzyna Puzdrowska, Dzieło sztuki jako alternatywa dla międzynarodowych inwestycji kapitałowych, promotor: prof. dr hab. Bohdan Jeliński
   

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Wydziałową Komisję Konkursową do etapu ogólnopolskiego zostały wytypowane dwie prace: mgr. Adriana Ciesielskiego oraz mgr Katarzyny Puzdrowskiej. 

 

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, spośród dwunastu  prac magisterskich zgłoszonych przez wszystkie ośrodki akademickie, najwyższe noty od recenzentów uzyskały następujące prace:

 

 • I nagroda - nagroda w wysokosci 5000 zł: mgr Adrian CiesielskiUniwersytet Gdański,
  Rola banków centralnych w utrzymywaniu stabilności systemu finansowego Unii Europejskiej 
   
 • II nagroda - nagroda w wysokości 3000 zł: mgr Jan ŻelaznyUniwersytet Łódzki,
  Finansjalizacja rynków towarowych
   
 • III nagroda - nagroda w wysokości 2000 zł: mgr Adam GąsiorekUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
  Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007+ na proces integracji w ramach Europejskiej Unii Gospodarczo-Walutowej – próba oceny
   

Nagrody zostały wręczone laureatom  9 października 2015 r. w czasie ogólnopolskiej Konferencji Dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Promotorzy nagrodzonych prac otrzymali okolicznościowe dyplomy.

 

 

 

 

LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!