Kapituła Konkursu

Kapitułę Konkursu, która sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją Konkursu tworzą:

  • prof. UG dr hab. Hanna Treder – Przewodnicząca Kapituły

  • prof. UEP dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat

  • prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

  • prof. UŁ dr hab. Małgorzata Janicka

  • prof. SGH dr hab. Andżelika Kuźnar

  • prof. UE dr hab. Iwona Pawlas

  • prof. dr hab. Krzysztof Wach