VI edycja - 2019

VI edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu MSG


Spośród zgłoszonych przez promotorów na Wydziale Ekonomicznym UG prac magisterskich oraz licencjackich obronionych na kierunku MSG  w roku akademickim 2018/19 wybrane zostały dwie prace najwyżej ocenione przez recenzentów wydziałowych, które zostały skierowane do dalszego etapu ogólnopolskiego. Były to następujące prace:

Praca magisterska:
- Karolina Wierzba, Hiszpańskie BIZ w latach 2008-2018 ze szczególnym uwzględnieniem Polski, promotor – dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG;
Praca licencjacka:
- Adrianna Podgórska, Znaczenie aspektów behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie anomalii rynkowych, promotor - dr Łukasz Dopierała;Ogłoszenie laureatów VI edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu MSG15 października 2020 r. odbyła się w formie konferencji online uroczystość ogłoszenia wyników VI edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu MSG. Organizatorem konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Laureatów wskazała Kapituła konkursu na podstawie wyników recenzji wykonanych w siedmiu Uczelniach  uczestniczących w konkursie, którymi są: Uniwersytet Łódzki,  Uniwersytet Gdański,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską oraz licencjacką z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
W kategorii prac magisterskich pierwsze miejsce zostało przyznane:
Pani mgr Joannie Siebert za pracę pt. The influence of the presence of women in boards of directors on the firm performance in publicly listed enterprises in Poland and Germany, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, promotor - dr hab. Piotr Stanek, prof. UEK.

W kategorii prac licencjackich pierwsze miejsce zostało przyznane:
Pani Adriannie Podgórskiej za pracę pt. Znaczenie aspektów behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie anomalii rynkowych, Uniwersytet Gdański, promotor - dr Łukasz Dopierała.

Zarówno w kategorii prac magisterskich, jak i w kategorii prac licencjackich  nie zostały przyznane drugie i trzecie lokaty.

Laureaci oraz ich promotorzy zostali uhonorowani specjalnymi dyplomami.


Serdecznie gratulujemy!