Komisja konkursowa

 Komisję Konkursową, która dokonuje oceny zgłoszonych prac tworzą:

  • prof. nadzw. dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska – Przewodnicząca Komisji

  • prof. nadzw. dr hab. Ewa Mińska-Struzik

  • dr hab. Krzysztof Falkowski

  • dr Katarzyna Czech

  • dr  Anna H. Jankowiak

  • dr  Magdalena Markiewicz

  • dr  Anna Odrobina