dr Aleksandra Borowicz

Aleksandra Borowicz, O solidarności i pokoju jako fundamencie współpracy państw, czyli jak powstała Unia Europejska (w:) Unia Europejska: istota, szanse, wyzwania / red. nauk. Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Aleksandra Szczerba-Zawada, Anna Masłoń-Oracz, Kamil Zajączkowski, Warszawa : CeDeWu, 2018, s. 51-62

 

Aleksandra Borowicz, Unia Europejska na rozdrożu - integracja czy dezintegracja, The Review of European Affairs. - 2017, Vol. 1, iss. 1, s. 31-40

 

Aleksandra Borowicz, Ukraine and the European Union. Trade benefits offered by deeper integration, (w:) European security and stability in a complex global order : the case of neighbourhood policy / ed. by Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Małgorzata Dziembała, Anna Masłoń-Oracz, Agnieszka Kłos, Warsaw : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2017, s. 143-152

 

Aleksandra Borowicz, The European migration crisis - economic and political factors and challenges for the future, European Integration Studies. - 2017, no. 11, s. 89-97

 

Aleksandra Borowicz, Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność eksportu Polski, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016

 

Aleksandra Borowicz, Przyszłość polityki społecznej Unii Europejskiej, (w:) Europa w obliczu aktualnych wyzwań / red. Aleksandra Borowicz, Andrzej Stępniak, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 200-213

 

Aleksandra Borowicz, Martyna Kostyra, Maciej Dzierżanowski, Stanisław Szultka, Marcin Wandałowski, Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016, Gdańsk ; Warszawa : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową : Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, 2016

 

Aleksandra Borowicz, Foreign direct investments in Poland and their influence on the technological advancement of companies (w:) Facing the challenges in the European Union : re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg) / ed. by Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Agnieszka Kłos, Marta Pachocka, Ewa Osuch-Rak, Warsaw : Polish European Community Studies Association, 2015, s. 505-516

 

Aleksandra Borowicz, Fundamenty integracji europejskiej (w:) Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Latoszek, Andrzej Stępniak, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 105-127

 

Aleksandra Borowicz, Stabilizing role of foreign direct investment in effecting exports : case study of Poland, IJETE International Journal of Emerging and Transition Economies. - 2012, Vol. 5, no. 1-2, s. 29-45

 

Andrzej Stępniak, Aleksandra Borowicz, Pomorskie province in the new global settings (w:) European integration process in the new regional and global settings / ed. by Ewa Latoszek [et al.], Warsaw : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 285-295

 

Andrzej Stępniak, Aleksandra Borowicz, Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej - uwarunkowania i wyzwania (w:) Uwarunkowania i wyzwania Polskiej Prezydencji / [zespół red.: Andrzej Stępniak et al., Sopot : Ośrodek Badań Intergracji Europejskiej : Uniwersytet Gdański, 2011, s.67-73