Obchody Dnia Europy 2019

 

 Podsumowanie Obchodów Dnia Europy 2019

 

9 maja 2019 roku  odbyły się na Wydziale Ekonomicznym UG -  Obchody Dnia Europy organizowane po raz szesnasty przez Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego i po raz czwarty wraz z Biurem Poselskim Jarosława Wałęsy. Obchody odbyły się przy wsparciu Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego pod Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

 

W opinii uczestników Obchody Dnia Europy były bardzo udane.  Uczestniczyło w nich łącznie ok. 300 osób. Była to również zasługa gości  Pani Małgorzaty Kidawy – Błońskiej Marszałka Sejmu RP i Pana prof. Witolda Orłowskiego, wybitnego ekonomisty, Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

 

Głównym  tematem  przyświecającym  wystąpieniom i  dyskusji  w  panelu dyskusyjnym było podsumowanie 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Została poruszona najbardziej aktualna problematyka integracji europejskiej. Dyskusja dotyczyła głównie wyzwań stojących przed Polską i UE.

 

Obchody Dnia Europy połączone były  tradycyjnie z  podsumowaniem Konkursu Polska w Unii  skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

W konkursie wzięło udział 365 uczniów, a do II etapu zakwalifikowało się 116. Podczas Obchodów Dnia Europy wręczone zostały nagrody finalistom. Dla 10 najlepszych uczniów Poseł Jarosław Wałęsa ufundował wyjazd do Parlamentu Europejskiego.  Oprócz tego nagrodą za I i II miejsce były tablety - ufundowane przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz przez Panią Dziekan Wydziału Ekonomicznego. Nagrodą za III miejsce był smartphone - ufundowany przez Ośrodek Badań Integracji Europejskiej.  

 

Wszyscy uczestnicy II etapu Konkursu otrzymali dyplomy i upominki: zestawy kosmetyków Ziaja, książki  oraz upominki od Posła Jarosława Wałęsy. 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Obchodach – zaproszonym gościom, sponsorom, młodzieży i nauczycielom ze szkół ponadgimnazjalnych, studentom i pracownikom UG. 

Wierzymy, że takie spotkania mają sens, że prowokują i zachęcają  do dalszej dyskusji, refleksji nad stanem integracji europejskiej oraz roli, jaką ma pełnić w niej Polska.

 
 
 

 Wyniki II etapu  Konkursu „Polska w Unii“ 2019 r. 

 

lista 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBCHODY DNIA EUROPY 2019

 

Program Dnia Europy 

 

 

 

 

 

 

 

OBCHODY DNIA EUROPY 2019

 

KONKURS „POLSKA W UNII“ - XVI edycja 

„15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – ocena i perspektywy “

 

 

Patronat honorowy: Jarosław Wałęsa, Poseł do Parlamentu Europejskiego 

 

 

W 2019 r. odbędzie się szesnasta edycja Konkursu  POLSKA W UNII,  który organizowany jest przez Ośrodek Badań Integracji Europejskiej UG w ramach obchodów DNIA EUROPY.  W tym roku obchodzimy 15 rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej, więc tematyka konkursu, wykładów na Wydziale Ekonomicznym oraz majowa konferencja będą dotyczyły posumowań, oceny i perspektyw dalszej integracji. 

 

 

Konkurs  przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Zachęcamy młodzież do wzięcia udziału w konkursie. Mamy nadzieję, że nauczyciele podejmą się przygotowań i będą uczestniczyć wraz z uczniami w wykładach oraz w konferencji. 

 

 

Tegoroczne obchody odbędą się przy współpracy i pod patronatem Pana Jarosława Wałęsy Posła do Parlamentu Europejskiego

Co roku staramy się by tematy wykładów i konferencji dotyczyły bieżącej problematyki i aktualnych wyzwań stojących przed UE i Polską. Dotykające Unię Europejską kryzys finansowy i migracyjny, zagrożenie terroryzmem, wyjście Wielkiej Brytanii z UE a także relacje rządu RP z UE prowokują do dokonania całościowej refleksji nad stanem integracji europejskiej. Będziemy zastanawiać się i zachęcać do dyskusji nt. wyzwań stojących przed Polską i jaką strategię powinna przyjąć Polska, by być silnym członkiem UE – coraz bardziej zintegrowanym.

 

Podsumowaniem obchodów będzie konferencja oraz Gala Dnia Europy, która odbędzie się w maju na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie (termin zostanie podany w późniejszym czasie po ostatecznych ustaleniach). 

 

 

 

PRZEBIEG KONKURSU 

 

Wyjątkowo w tym roku, ze względów organizacyjnych konkurs „Polska w Unii” został  zredukowany do dwóch etapów. Etap I odbędzie się 6 marca, jednocześnie we wszystkich szkołach o godz. 10.00.  Do kolejnego, drugiego etapu – i jednocześnie finału przejdą cztery osoby z każdej szkoły zgłoszone w formularzu  sprawozdawczym z I etapu. II etap odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie 27 marca poprzedzony ciekawymi wykładami. Zapraszamy na to spotkanie wszystkich chętnych uczniów wraz z opiekunami.  10-ciu najlepszych uczniów wyłonionych z II etapu otrzyma voucher na wyjazd do Parlamentu Europejskiego, ufundowany przez Posła Jarosława Wałęsę (wyjazd w kwietniu). Pozostałe nagrody dla finalistów zostaną wręczone podczas majowej konferencji na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie, na którą już teraz również serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli.

 

 

 

Zakres materiału konkursu „Polska w Unii” – etap I

I.Fundamentalne zasady integracji europejskiej

II.Podstawy prawa UE

III.System instytucjonalny i rola Parlamentu Europejskiego

IV.Główne założenia rynku wewnętrznego UE

 

 

W kolejnych etapach zakres tematyczny poszerzony zostanie o następujące zagadnienia:

 

I.  Zobowiązanie Polski wobec Unii wynikające z Traktatów Akcesyjnych

II.  Funkcjonowanie i perspektywy strefy euro

III.Realizacja kolejnych etapów integracji UE

IV.UE w globalnym świecie, warunki silnej pozycji

V.Efekty członkostwa Polski w UE po 15 latach (dla rozwoju infrastruktury, konkurencyjności przemysłu, rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa)

 

 

 

KALENDARZ  KONKURSU 2019 roku

 

6 marca 

godzina 10:00 – I etap (szkolny)

równocześnie we wszystkich szkołach województwa pomorskiego 

  

do 13 marca

należy przesłać formularz sprawozdawczy z I etapu konkursu, będzie to jednocześnie zgłoszenie szkoły do konkursu

 

 

27 marca – II etap konkursu

(szczegółowy program zostanie przesłany do Państwa drogą mailową oraz będzie umieszczony na stronie internetowej Ośrodka Badań Integracji Europejskiej)

 

maj – konferencja naukowa wraz z podsumowaniem Konkursu „Polska w Unii“

 

 

Do pobrania:

 

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU

  

 

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

(który po I etapie, do 13 marca należy przesłać mailem bądź faxem)

 

 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli  do udziału w tegorocznych Obchodach Dnia Europy!