Centrum Dokumentacji Europejskiej

W 1978 roku przy OBIE powstało Centrum Dokumentacji Europejskiej, które uzyskało status European Documentation Centre (EDC) z numerem kodowym 000203686 jako jedna z pierwszych tego rodzaju jednostek w Polsce.

Obecnie Centrum znajduje się w strukturze Biblioteki Ekonomicznej UG.

W posiadaniu CDE znajdują się liczne, systematycznie gromadzone zbiory dokumentów, publikacji, czasopism i innych wydawnictw ciągłych nadsyłanych z Biura d/s Oficjalnych Publikacji WE (Office for Official Publications of the European Communities- OOPEC).
Są to następujące typy dokumentów:

 • legislacyjne - legislacja pierwotna, wtórna i uzupełniająca (Official Journal)
 • związane z procesem legislacyjnym (COM Documents)
 • będące wynikiem działalności naukowo-badawczej
 • szereg wydawnictw "objaśniających" zawierających podstawowe informacje na temat WE

Wszystkie publikacje gromadzone są według następujących działów:

 • zagadnienia instytucjonalne
 • prawo
 • unia celna i polityka handlowa
 • rolnictwo, rybołówstwo, leśnictwo
 • zatrudnienie i zagadnienia socjalne
 • polityka konkurencji
 • finanse
 • transport
 • ochrona środowiska
 • polityka zewnętrzna
 • informacja, edukacja, kultura
 • statystyki

Zbiory uzupełniają wydawnictwa informacyjno-bibliograficzne, które ułatwiają wyszukiwanie materiałów.

Oprócz wydawnictw OOPEC Centrum posiada liczne opracowania i materiały ośrodków europejskich z kraju i zagranicy oraz księgozbiór tematycznie związany z polityką integracyjną WE. Językiem publikacji w CDE jest angielski i niemiecki.

Obecnie zbiory są katalogowane i udostępniane w komputerowym systemie bibliotecznym LIBRA 2000, wg specyfikacji Unii Europejskiej.

Zbiory Centrum są dostępne dla pracowników i studentów Uniwersytetu, innych uczelni Wybrzeża oraz wszystkich zainteresowanych.

Osoby prowadzące Centrum:  mgr Katarzyna Banaszek

Adres:
Obecnie Centrum znajduje się w gmachu Biblioteki Ekonomicznej UG
ul.Armii Krajowej 110
81-824 Sopot