Zespół ds Szkoleń i Projektów Unijnych

mgr Bogna Ejdziukiewicz

mgr Kamila Kałędkiewicz

kontakt: europa@gnu.ug.edu.pl
tel. / fax. 058 523 12 21

Pokój 118
Wydział Ekonomiczny UG
ul. Armii Krajowej 111/119
81-824 Sopot

 


 
Bogna Ejdziukiewicz i Kamila Kałędkiewicz z Danutą Huebner - Komisarz do spraw Polityki Regionalnej UE


SZKOLENIA


Zespół ds. szkoleń i projektów unijnych oferuje szkolenia tematyczne dla kadry kierowniczej i pracowników firm w ramach zagadnień:

 1. Zamówienia publiczne UE.
 2. Funkcjonowanie firm na jednolitym rynku europejskim.
 3. Pozyskiwanie środków pomocowych dla przedsiębiorstw.
 4. Międzynarodowe standardy rachunkowości i prawo bilansowe.
 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 6. Techniki negocjacyjne.
 7. Protokół dyplomatyczny w biznesie.
 8. Standaryzacja i certyfikacja produktów.
 9. Międzynarodowe prawo podatkowe.
 10. Europejskie standardy ochrony środowiska.
 11. Prawo pracy.
 12. Ewidencja środków unijnych.


Szkolenia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego i ekspertów zewnętrznych.
Oferujemy również prowadzenie szkoleń zamkniętych dla poszczególnych firm (tematyka zgodna z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw).
Zespół pełni także ważną rolę integracyjną w regionie: utrzymuje bliskie kontakty z władzami samorządowymi, szkołami województwa pomorskiego, firmami, instytucjami unijnymi.

Dzięki środowiskowej współpracy i aktywności Zespołu udało się zorganizować wiele istotnych dla regionu Polski Północnej konkursów, seminariów, konferencji i szkoleń.

Aktualna oferta:

 • Studium Podyplomowe – Unia Europejska. Przygotowanie kandydatów dla urzędników w instytucjach europejskich.
 • Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia doktoranckie III stopnia „Europeistyka”


Szkolenia zrealizowane:

Szkolenia zrealizowane w latach 2002-2006
(kliknij, aby pobrać dokument)


PROJEKTY UNIJNE

Zespół ds. szkoleń i projektów unijnych w Ośrodku Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego świadczy usługi dla dużych, średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw oraz instytucji w zakresie:

 1. doradztwa dla firm i instytucji dotyczących możliwości uzyskiwania dofinansowania do projektów finansowych przy wsparciu Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury i wszystkich pozostałych projektów tzw. „Projekty miękkie i celowe”;
 2. opracowywania: studiów wykonalności i podręczników procedur, dokumentacji aplikacyjnej o środki finansowe dla przedsiębiorców i instytucji, analiz sektorowych, analiz środowiskowych;
 3. organizowania szkoleń dotyczących problematyki Unii Europejskiej,
 4. zarządzania projektami w czasie ich realizacji przez przedsiębiorstwa po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Instytucjami Zarządzającymi projektami;
 5. opracowywania koncepcji programowo-przestrzennych projektów inwestycyjnych;
 6. wykonywania innych analiz na rzecz przedsiębiorstw.

 KONKURS POLSKA W UNII I DZIEŃ EUROPY

Zespół od 2002 roku organizuje dla młodzieży szkół ponad gimnazjalnych Konkurs „Polska w Unii” oraz kończącą go Galę Dnia Europy.