Materiały z wykładów

Edycja 2017:

 

dr J. Stefaniak: "Ku nowej strategii rynku wewnętrznego"

 dr J. Kuczewska : "Przedsiębiorstwa wobec nowej strategii RW i UGW" 

 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny:  "13 biznesowych rad dla każdego"

 

 

 

 

Edycja 2016:

 

 prof. A. Stępniak : "Europa w obliczu aktualnych wyzwań. Wprowadzenie"

dr A. Borowicz : "Europa w obliczu aktualnych wyzwań. Polityka społeczna UE"

dr R. Orłowska : "Europa w obliczu aktualnych wyzwań. Polityka migracyjna UE"