Regulamin Konkursu

 

Do pobrania: REGULAMIN KONKURSU

Do pobrania: SPRAWOZDANIE Z KONKURSU

 

 

REGULAMIN KONKURSU

POLSKA W UNII

 

 

pt. „Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży
w kontekście funkcjonowania rynku wewnętrznego“

 

 

XIV edycja, 2017 r.

 

 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

 

CELE KONKURSU

 

Celem konkursu jest promowanie wiedzy o Unii Europejskiej

oraz przybliżenie zagadnień związanych z członkostwem Polski w Unii.PRZEBIEG KONKURSU

 I etap - na szczeblu szkolnym

II etap - na szczeblu wojewódzkim

III - etap finał konkursu

 

  • Sprawdzenia wyników I etapu konkursu dokonuje Szkolna  Komisja Sprawdzająca powołana przez Dyrektora Szkoły według klucza otrzymanego od Organizatora
 
  • Do eliminacji wojewódzkich zgłaszane są 4 osoby  z największą ilością punktów uzyskanych podczas etapu I
 
  • Dyrektor Szkoły ma obowiązek przesłania Organizatorowi do dnia 31 marca  (listownie, e-mailem lub faksem)   sprawozdania z przeprowadzonego konkursu 
 
  • Sprawdzania wyników II etapu Konkursu dokonuje Komisja  powołana przez organizatora (wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej)
 
  • Do  finału konkursu przechodzi 10 najlepszych uczestników wyłonionych z etapu II (wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej)

 

 

KALENDARZ  KONKURSU 2016 roku

21 marca (wtorek)

godzina 10:00 – I etap (szkolny)

równocześnie we wszystkich szkołach województwa pomorskiego 

 

                                                   

kwiecień - maj

wykłady dla młodzieży (m.in. z ekspertami z Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni)

 

o terminie wykładów, warsztatów dla nauczycieli i terminie II etapu konkursu poinformujemy  w terminie  późniejszym

 

 

19 maja (piątek)

III etap konkursu – FINAŁ

konferencja 

Gala Dnia Europy

wręczenie nagród laureatom 

 

 

  • program konferencji zostanie przesłany drogą mailową do Dyrekcji i do opiekunów oraz umieszczony na stronie internetowej www.ekonom.ug.edu.pl/obie

 

 

 

 

NAGRODY

 

  • Każdy laureat etapu szkolnego otrzyma dyplom i upominek
 
  • 10 najlepszych uczestników etapu II zostanie dopuszczonych do  finału oraz otrzymają  atrakcyjne nagrody

 

Uwaga!!!

W tym roku nagrodami głównymi dla 10-ciu finalistów
będzie wyjazd do Parlamentu Europejskiego
ufundowany przez Jarosława Wałęsę
Posła do Europarlamentu  

 

 

 

 

ORGANIZATOR

 

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej 

Uniwersytet Gdański

ul. Armii Krajowej 119/121   81-824 Sopot

tel./fax (58) 523 12 21  

europa@gnu.ug.edu.pl 

 

Kontakt: Bogna Ejdziukiewicz, Kamila Kałędkiewicz

 

 

 

UWAGI KOŃCOWE

 

1.Wszelkie rozstrzygnięcia należą do Organizatora Konkursu.

2.Organizator  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu   Konkursu.

3.O zmianie terminów Organizator informuje z 7 dniowym wyprzedzeniem.