dr Joanna Stefaniak

Joanna Stefaniak,  „Kto, co i jak? O aktorach integracji europejskiej” w:  Unia Europejska: istota, szanse, wyzwania,  red. nauk. E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski, Warszawa : CeDeWu, 2018, s. 63-83

 

Joanna Stefaniak, Barriers for service providers in the EU internal market (Bariery dla funkcjonowania usługodawców na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej), Współczesna Gospodarka, [dokument elektroniczny]. - 2018, Vol. 9, nr 1, s. 1-10

 

Joanna Stefaniak, Iwona Bąk, Assessment of competitiveness of the EU export in services, European Journal of Service Management. - 2018, Vol. 25, 1, s. 303-310

 

Joanna Stefaniak, Is the EU Internal Market Working for Business Services?,  4th international scientific conference about European integration, International Conference on European Integration 2018, 17th - 18th May 2018, Ostrava, Czech Republic, conference proceedings

 

Joanna Stefaniak, Usługi a łańcuch wartości przedsiębiorstw przemysłowych - aspekty teoretyczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. - 2017, T. 76, nr 5, s. 147-158

 

Joanna Stefaniak, Adam Ambroziak, "Pakiet usługowy" Komisji Europejskiej - remedium na bariery na unijnym rynku usług?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2017, nr 487, s. 306-317

 

Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru, Nowa strategia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w: Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych / pod red. Justyny Żylińskiej, Iwony Przychockiej, Moniki Filipowskiej-Tuthill, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016, s. 803-813

 

Joanna Stefaniak, Services on the eve of the new single market strategy, w: Proceedings of 14th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries, September 14-16, 2016 Petrovice u Karviné, Czech Republic, part 2 / eds: Ingrid Majerová, Eva Kotlánová, ,Karviná : Silesian University in Opava : School of Business Administration in Karvina, 2016, s. 659-668

 

Joanna Stefaniak, Od idei do realizacji priorytetów Komisji Europejskiej dla jednolitego rynku, w: Europa w obliczu aktualnych wyzwań / red. Aleksandra Borowicz, Andrzej Stępniak, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016

 

Joanna Stefaniak-Kopoboru, Joanna Kuczewska, Export specialization in services of the Visegrad countries, Equilibrium. - 2016, Vol. 11, iss. 2, s. 265-284

 

Joanna Stefaniak, Usługi w nowej strategii rynku wewnętrznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2016, nr 439, s. 324-334

 

Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru, The new strategy of the European Union's internal market (Nowa strategia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej), Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 2/2016 (024)

 

Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru, Wyzwania europejskiej polityki przemysłowej, w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Piotr Idczak, Grzegorz Mazur,  Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 258-269

 

Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru, Challenges for the EU industrial policy, Sopot : Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, 2080-0940, nr 01 (018)

 

Joanna Stefaniak-Kopoboru, Joanna Kuczewska, Export specialization in services of the Visegrad countries, w: Economics and finance : proceedings of the 8th international conference on applied economics contemporary issues in economy under the title Market or Government? : 18-19 June 2015 / ed. by Adam P. Balcerzak: Toruń : Institute of Economic Research ; Polish Economic Society Branch, 2015

 

Joanna Stefaniak, Od idei do realizacji priorytetów Komisji Europejskiej dla jednolitego rynku w: Europa w obliczu aktualnych wyzwań pod red Aleksandra Borowicz, Andrzej Stępniak, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016

 

Joanna Stefaniak, Services on the eve of the new single market strategy w: Proceedings of 14th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries, September 14-16, 2016 Petrovice u Karviné, Czech Republic, part 2 / eds: Ingrid Majerová, Eva Kotlánová, Karviná : Silesian University in Opava : School of Business Administration in Karvina, 2016

 

Joanna Stefaniak, Joanna Kuczewska, Nowa strategia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej countries, w: Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych  pod red. Justyny Żylińskiej, Iwony Przychockiej, Moniki Filipowskiej-Tuthill, Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016

 

Joanna Stefaniak, Joanna Kuczewska, Export specialization in services of the Visegrad countries, w: Economics and finance : proceedings of the 8th international conference on applied economics contemporary issues in economy under the title Market or Government? : 18-19 June 2015 pod red. Adam P. Balcerzak, Toruń : Institute of Economic Research ; Polish Economic Society Branch, 2015

 

Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak, Wyzwania europejskiej polityki przemysłowej, w: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe pod red. nauk. Ewa Małuszyńska, Piotr Idczak, Grzegorz Mazur, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015

 

Joanna Stefaniak-Kopoboru, Specyfika i czynniki determinujące innowacje w sektorze usług, w: Ekonomiczne wyzwania współczesności : przedsiębiorstwo, pod red. Joanny Kuczewskiej, Joanny Stefaniak-Kopoboru, Hanny Kruk,  Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2014

 

Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak-Kopoboru, Korzyści rynku wewnętrznego Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw, w:  Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu, pod red. Anny Blajer-Gołębiewskiej i Leszka Czerwonki,  Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014

 

Joanna Stefaniak-Kopoboru, Przedsiębiorstwa usługowe Unii Europejskiej wobec kryzysu gospodarczego, Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2013, R. 11, nr 4, cz. 4, s. 239-255

 

Joanna Kuczewska, Joanna Stefaniak -  Kopoboru, Ocena i kierunki rozwoju jednolitego rynku europejskiego, Przegląd Zachodniopomorski. - 2013, R. 28, z. 3, vol. 2, s. [217]-[230]

 

Joanna Stefaniak-Kopoboru, Joanna Kuczewska, European enterprises in crisis time, Managerial Economics. - 2013, no. 14, s. 151-164

 

Joanna Stefaniak, Sektor usług w krajach w okresie transformacji gospodarczej na przykładzie Polski w:  Ekonomiczne wyzwania współczesności / pod red. Joanny Kuczewskiej, Joanny Stefaniak-Kopoboru, Macieja Krzemińskiego, Sopot : Ośrodek Badań Integracji Europejskiej : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2013

 

Joanna Stefaniak-Kopoboru, Joanna Kuczewska, Rynek spotkań w Gdańsku i regionie : raport za rok 2012 : promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Gdańska i regionu, Gdańsk : Gdańsk Convention Bureau, 2013

 

Joanna Stefaniak, Prezydencja Polski a sektor usług, w:  Uwarunkowania i wyzwania Polskiej Prezydencji, pod red.: A. Stępniak, M. Krzemiński, J. Stefaniak-Kopoboru, A. Zabłocka- Abi Yaghi, UG, Sopot 2011,

 

Joanna Stefaniak, Przyszłość Unii Europejskiej w aspekcie ekonomicznym - reforma budżetu wspólnotowego w: Przyszłość Unii Europejskiej : aspekty polityczne, ekonomiczne i cywilizacyjne, pod red. M. J. Malinowskiego i S. Musiała, 2009

 

Joanna Stefaniak, Dyrektywa usługowa ante portas w: „Wybrane problemy integracji europejskiej, pod red. Stępniak Andrzej, Umiński Stanisław, Zabłocka Adriana, UG, Sopot 2009,

 

Joanna Stefaniak, Sektor usług a zamożność krajów i regionów Unii Europejskiej w: „Wybrane problemy integracji europejskiej”, red. A. Stępniak, J. Stefaniak, J. Taraszkiewicz, Sopot 2008, 

 

Joanna Stefaniak, A. Zabłocka, A. Golejewska, Poland’s Membership in the EU – Social and Economic Costs and Benefits of Accession, w: “The EU in a Global Perspective: Intercultural Dialogue cross three continents – EU-USA-Asia”, Brema 2008

 

Joanna Stefaniak, Europejska polityka rozwoju regionalnego w zakresie podnoszenia konkurencyjności regionów” (w:) „Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka” pod red. T. Kamińskiej, J.Frycy, B.Majeckiej, Gdańsk 2007

 

Joanna Stefaniak, Działalność przedsiębiorstw a europejska integracja gospodarcza [w:] „Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw”, pod. Red. J.Frycy i D.Wach, Gdańsk 2007

 

Joanna Stefaniak, Województwo pomorskie jako region Unii Europejskiej (w:) „Województwo pomorskie w zintegrowanej Europie” Gdańsk 2006

 

Joanna Stefaniak, Sektor usług po dwóch latach członkostwa w UE (w:) „Członkostwo Polski w Unii Europejskiej – Efekty dla kraju i regionu”, Sopot 2006

 

Joanna Stefaniak, Pomoc Unii Europejskiej dla Polski w ramach funduszy przedakcesyjnych” (w:) „Podręcznik kierownika projektów europejskich”, Agencja Rozwoju Pomorza Gdańskiego S.A., Gdańsk 2004

 

Joanna Stefaniak, Adriana Zabłocka, „Przyczynek do rozważań na temat bezrobocia” (w:) "Wybrane problemy teorii i funkcjonowania rynku pracy", pod red. B. Majecka, T. Nowosielski, PTE, Gdańsk 2004

 

Joanna Stefaniak, Dostosowania w zakresie sektora ubezpieczeniowego do wymogów przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej”, (w:) „Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania dla Polski”, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Poznań, 2004

 

Joanna Stefaniak, The financial services market” w: Kułakowski J., Stępniak A., Umiński S. eds.,„EU Eastern Enlargement Coming Soon Strategy of Membership”, Gdańsk 2002