Prof. Andrzej Stępniak

Andrzej Stępniak, Maciej Zieliński, Unia Europejska jako partner globalny. Co to oznacza dla Polski?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. - 2018, nr 15, s. 1-31

 

Sylwia Kurszewska, Andrzej Stępniak, International migration of Hungarian and Polish workers in the context of European integration, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. - 2018, nr 15, s. 1-12

 

Andrzej Stępniak, Współczesne wyzwania obronne Unii Europejskiej, w: Europa w obliczu aktualnych wyzwań / red. Aleksandra Borowicz, Andrzej Stępniak, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016

 

Natalia Babula, Andrzej Stępniak, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, w: Europa w obliczu aktualnych wyzwań / red. Aleksandra Borowicz, Andrzej Stępniak, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 129-147

 

Andrzej Stępniak, Joanna Godlewska, Polska w strefie euro - jakie szanse?, w: Polska w strefie euro - wyzwanie czy konieczność? / pod red. Andrzeja Stępniaka, Macieja Krzemińskiego, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, S. 115-143

 

Andrzej Stępniak, Joanna Godlewska, Ocena znaczenia wprowadzenia EURO dla polskich przedsiębiorstw, w: Polska w strefie euro - wyzwanie czy konieczność? / pod red. Andrzeja Stępniaka, Macieja Krzemińskiego, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, s. 55-67