Terminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  • 22.02.2022 godz. 18.00 - spotkanie informacyjne, link: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
  • do 04.03.2022 do g.12:00 – złożenie podpisanego przez kandydata do wyjazdu  formularza  i zaświadczenia potwierdzającego kompetencje językowe w swoim dziekanacie (elektronicznie = emailem z załączonymi skanami dokumentów). Tytuł maila ERASMUS
    procedura krok po kroku: student wypełnia formularz w części, w której ma wprowadzić dane. Formularz należy wydrukować, podpisać, zrobić skan. Student wysyła skan do swojego dziekanatu.
  • 7 i 8.03.2022 - rozmowy kwalifikacyjne
  • 9.03.2022- wyniki rekrutacji
  • 10.03.2022 - termin dostarczenia formularza stypendysty (uwaga formularz stypendysty nie jest tym samym formularzem, co uprzednio składany formularz rekrutacyjny). Osoby, które korzystają ze środków pomocy materialnej dołączają kopię (skan) decyzji o przyznaniu świadczenia z funduszu pomocy materialnej. Formularze należy dostarczyć elektronicznie na adres email: m.lewiniec@ug.edu.pl