Terminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  • 25.02.2019 godz. 13.00 sala C301 - spotkanie informacyjne
  • do 08.02.2019 do g.12:00 - złożenie formularza, z potwierdzoną średnią ocen i zaświadczeniem językowym z SJO (lub certyfikatem) w sekretariatach
  • 11 i 12.03.2019 - rozmowy kwalifikacyjne
  • 13.03.2019 - wyniki rekrutacji
  • 14.03.2019 g. 12:00! - termin dostarczenia formularza stypendysty. Osoby, które korzystają ze środków pomocy materialnej muszą dostarczyć kopie zaświadczeń z dziekanatu potwierdzające ten fakt