Terminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  • 22.01.2020 godz. 13.00 sala 8 (przy bufecie) - spotkanie informacyjne
  • do 05.03.2020 do g.12:00 - złożenie formularza, z potwierdzoną średnią ocen i zaświadczeniem językowym z SJO (lub certyfikatem) w sekretariatach
  • 9 i 10.03.2020 - rozmowy kwalifikacyjne
  • 11.03.2020 - wyniki rekrutacji
  • 12.03.2020 g. 12:00! - termin dostarczenia formularza stypendysty. Osoby, które korzystają ze środków pomocy materialnej muszą dostarczyć kopie zaświadczeń z dziekanatu potwierdzające ten fakt